چالش‌های توسعه لجستیک معکوس در پروژه‌های بزرگ ساختمانی و عمرانی ایران

نوع مقاله: مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ رشتۀ مدیریت پروژه و ساخت، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه تربیت‌مدرس

2 استادیار گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه تربیت‌مدرس

چکیده

 جریان سنتی مواد و محصولات در صنعت ساخت‌و‌ساز به‌‌صورت خطی شده است؛ به این معنی که تمام مواد تشکیل‌دهندۀ ساختمان در پایان عمر ساختمان به‌عنوان ضایعات دفع می‌گردد. با این حال، تخریب ساختمان‌‌ها و ارسال تودۀ انبوه ضایعات به محل‌‌های دفن زباله، بهترین گزینه‌‌های موجود نیستند. درصد زیادی از ضایعات بخش ساخت‌وساز ناشی از ضرر و اتلاف مصالح ساختمانی در سایت می‌باشد. از دیگر منابع تولید ضایعات می‌توان به تخریب و بازسازی ساختمان‌های قدیمی اشاره کرد. در عصر حاضر به‌‌دلیل کمبود منابع طبیعی و مواد اولیه و تشدید آلودگی‌های زیست‌محیطی که به‌واسطۀ ضایعات ساختمانی ایجاد می‌گردد، مدیریت بهینۀ ضایعات به امری ضروری مبدل شده است. یکی از اقدامات موجود برای رسیدگی به این نگرانی‌‌ها پیاده‌سازی اصول RL می‌باشد. این مطالعه به‌‌دنبال شناسایی چالش‌‌های لجستیک معکوس می‌باشد که به‌‌طور قابل‌توجهی بر پذیرش و پیاده‌سازی آن در پروژه‌‌های ‌‌ساخت‌و‌ساز تأثیرگذار است؛ بدین منظور مصاحبه‌‌هایی نیمه‌ساختار‌یافته با خبرگان صنعت صورت گرفت. در انتها با توجه به اطلاعات کیفی به‌دست‌آمده از مصاحبه و مشاهده، پرسش‌نامه‌هایی در قالب تکنیک دلفی تنظیم ‌شده و در اختیار مدیران و خبرگان صنعت قرار داده شد و بر اساس نتایج آن، ۵۷ چالش در بخش­های مختلف RL شناسایی‌ و اولویت‌بندی شدند.

کلیدواژه‌ها