باسمه تعالی

 «اندیشه مدیریت راهبردی (پیوسته) » نشریه‌ای است برای نشر و تجلی حقیقت و معرفت اندیشه ناب مدیریت با نظر به مرزهای تطبیقی و عملیاتی این دانش. بدین منظور، بر اشاعه مطالعات میان‌رشته‌ای، خاصه در دو حوزه «موضوعات دینی» مشتمل بر اخلاق، فقه و احکام، عقاید، تاریخ و ... و «مسئله‌های بومی» از طریق روش‌شناسی‌های تألیفی و تقلیدی تأکید می‌شود. چهار محور اصلی مطالعات در این نشریه عبارت است از:

 1- مباحث میان‌رشته‌ای، خاصه در مطالعات حوزه‌های مشترک مدیریت و مباحث اسلامی و ارزشی؛

 2- تحقیقات بنیادی در علم مدیریت؛

 3- موضوعات عمومی و تخصصی مدیریت با رویکرد مطالعات مورد نیاز محققان و دانشمندان داخلی و خارجی؛

 4- مطالعات مدیریتی در حوزه‌های مورد نیاز کشور در زمینه‌های علمی، تحقیقاتی و مدل‌های کاربردی.

 

 این دوفصلنامه بر اساس مجوز شماره 52457/11/3/89 مورخ 89/8/9 کمیسیون نشریات علمی کشور، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، حائز رتبه علمی-پژوهشی شد و نام آن از «اندیشه مدیریت» به «اندیشه مدیریت راهبردی» تغییر کرد.

 نویسندگان و مراجعان گرامی می‌توانند در صورتی که پاسخ پرسش‌های خود را در بخش سؤالات متداول نیافتند برای تماس با مدیر داخلی نشریه، از طریق مکاتبه با ایمیل نشریه به آدرس smt@isu.ac.ir  و یا از طریق تماس با ما اقدام کنند. خواهشمند است از مراجعه حضوری و تلفنی خودداری نمایید.

 

شماره جاری: دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-377 

1. کنکاشی در خاستگاه دانش مدیریت بر اساس نظریۀ اعتباریات علامه‌طباطبایی(ره)

صفحه 19-51

سیدابوالحسن حسینی؛ حسن دانایی‌فرد؛ حمید پارسانیا؛ عبدالله توکلی


3. شبکه‌های همکاری علمی در مجلات مدیریت راهبردی ایران

صفحه 83-109

بهمن حاجی پور؛ امیر حسین طیبی ابوالحسنی؛ شاهین روحانی راد


4. چارچوب توسعه‌ی گردشگری دینی در جمهوری اسلامی ایران

صفحه 111-137

حمید ضرغام بروجنی؛ فائزه اسدیان اردکانی


6. واکاوی مفهوم نوسازی استراتژیک با رویکرد روش‌شناسی سیستم‌های نرم

صفحه 165-188

سیده زهرا فاطمی؛ عادل آذر؛ عباس مقبل باعرض؛ آمنه خدیور


8. کاربست مفهوم «منظومه» به‌عنوان استعاره‌ای در ارائۀ الگوی زنجیرۀ ارزش صنایع خلاق ایران

صفحه 215-253

مهدی محمدی؛ مهرداد مدهوشی؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی؛ حسنعلی آقاجانی


9. مدل سرمایه گذاری مخاطره آمیز شرکتی در شرکت های فناوری اطلاعات

صفحه 255-293

حسین غضنفری؛ سید حمید خداداد حسینی؛ اسدالله کردناییج؛ عادل آذر