اولویت بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدیران عالی سازمان های فرهنگی

نوع مقاله: مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت صنعتی دانشگاه امام‌صادق‌ علیه السلام

2 دانش‌آموختۀ دکتری مدیریت دولتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

3 دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه امام‌ صادق علیه السلام

چکیده

یکی از وجوه ارزیابی سازمان‌های فرهنگی، به‌عنوان متولیان اصلاح و رشد فرهنگ جامعه، ارزیابی مدیران عالی این سازمان‌ها می‌باشد. هر سیستم ارزیابی نیازمند معیارهایی برای ارزیابی‌ می‌باشد که تحقیقات زیادی به این موضوع پرداخته‌اند. تعدد این معیارها، ضرورت اولویت‌بندی‌ آن‌ها را دوچندان‌ می‌نماید، چه اینکه فرایند ارزیابی همواره زمان‌بر و پرهزینه است؛ از این رو هدف از تحقیق حاضر اولویت‌بندی معیارهای ارزیابی مدیران عالی سازمان‌های فرهنگی‌ می‌باشد. بر این مبنا، ابتدا معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران از دیدگاه حضرت امیرA بر اساس مطالعات و تحقیقات پیشین استخراج شده و در مرحلۀ بعد از طریق ‌پرسش‌نامۀ نظرخواهی از خبرگان، این معیارها با استفاده از دو روش TOPSIS و SAW و بر اساس ۳ ملاک: ۱. تأثیرگذاری در افزایش بهره‌وری سازمانی؛ ۲. تناسب با جایگاه مدیران عالی سازمان؛ ۳. قابلیت سنجش، اولویت‌بندی شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد معیارهایی که مبین ویژگی‌های عملکردی و تخصصی افراد هستند، مانند علم، توانمندی، مشورت‌پذیری و...، در ارزیابی مدیران عالی سازمان‌های فرهنگی اولویت بالاتری دارند تا معیارهایی که نشان‌دهندۀ ویژگی‌ شخصی افراد مانند تقوا، سلامت نفس و... می‌باشند و عمده‌ترین دلیل این امر نیز این است که از نظر خبرگان، معیارهای ناظر به تخصص‌محوری، داری قابلیت سنجش بالاتری از معیارهای ارزشی می‌باشند؛ از این رو پیشنهاد تحقیق حاضر این است که معیارهای مهمی چون تقوا، تعهد و... ابتدا باید به معیارهای قابل‌سنجش‌تری تبدیل شده و سپس در فرایند ارزیابی به‌کار روند.

کلیدواژه‌ها