فن بازار ملی در ایران؛ چارچوب مفهومی و الزامات عملیاتی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام

2 دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

امروزه فناوری به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی و صنعتی کشور‌ها مطرح می‌باشد. در مناطق مختلف جهان، روش‌‌‌های گوناگونی در راستای تسهیل انتقال و مبادله فناوری در سطوح محلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی بکار می‌رود. ایجاد فن‌بازار به عنوان مرکز و مرجع مبادلات فناوری یکی از سازوکار‌‌های پیشرفته و نوپا در جهت هدف فوق‌الذکر محسوب می‌شود. در ایران مبادلات و انتقال فناوری از نظام و ساختار منسجم و هدفمندی برخوردار نیست و این مساله باعث بروز مشکلات بسیاری برای عرضه‌کنندگان فناوری و متقاضیان فناوری شده است. در مقاله حاضر پس از بررسی بحث مبادلات فناوری، به معرفی اجمالی برخی از فن‌بازار‌ها در اروپا و آسیا پرداخته‌ شده است. در ادامه با استفاده از مصاحبه و مطالعه میدانی از بین کارشناسان فن‌بازار و حیطه‌‌‌های مرتبط و آشنا با آن جهت ارائه چارچوب مفهومی و الزامات و شرایط عملیاتی فن‌بازار در سطح ملی در ایران، استفاده شده است. در واقع این مقاله در پی ارائه تشریح ماموریت و اهداف بخش‌‌های مختلف، مالکیت، فرآیند داخلی و ارتباطات فن بازار سطح ملی در ایران و همچنین پبش‌نیاز‌‌های ایجاد فن‌بازار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

National Technomart in Iran; Conceptual Framework and Operational Implications

نویسندگان [English]

  • Seyed Hamid Khodadad Hoseini 1
  • Rouhollah Sohrabi 2
چکیده [English]

There is no doubt  that nowadays technology is  accounted as one  of the most significant factors of economic and  industrial development in  the world. Countries use different ways and methods to facilitate technology transfer and transaction at local, national, international and global levels. Creating technomart(or techno-market) as center of technology transaction is one of the advanced mechanisms for the above aim. In Iran technology transfer and transaction do not have a stable and coherent system. This weakness has made many problems for technology suppliers(such as elites, universities, R&D centers and…) and technology demanders(such as government, industry, especially SMEs, investors,...). In this article, through studying benchmarks in the world and interviews with technomarts and expert and survey of related issues(such as technology law, technology evaluation and marketing, venture capital etc.) conceptual framework and operational implications for National Technomart in Iran have been presented. This paper explains the mission and objectives, departments and parts, ownership, internal process, infrastructures and communications in the national technomart of Iran. It's clear that using other countries, experiences and considering prerequisites and infrastructures would be helpful in planning and executing such a process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • technomart(techno-market)
  • technology
  • technology transaction and transfer
  • technology supplier
  • technology demander
  • technology evaluation and marketing

آذر، عادل و طباطبائیان، سید حبیب‎الله(1378)، انتقال تکنولوژی نیازمند نگرشی جامع، مجله مدرس، شماره 67و68.

آذر، عادل و مومنی، منصور(1379)، آمار و کاربرد آن در مدیریت(تحلیل آماری)، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌‌ها(سمت)،جلد دوم.

توکلی، علیرضا(1379)، روش‌‌‌های مناسب انتقال تکنولوژی به کشور، پایان‎نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی صنایع.

خلیل، طارق(1381)، مدیریت تکنولوژی؛ رمز موفقیت در رقابت و خلق ثروت، ترجمه سید کامران باقری، تهران: پیام متن، چاپ اول.

دلاور، علی(1381)، روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، نشر ویرایش، چاپ یازدهم.

سالاری، امین و سهرابی، روح الله و حسینی، سید جمال‎الدین(1382)، فن‌بازار، بستر مبادلات تکنولوژی، دفتر همکاری‌‌‌های فناوری ریاست جمهوری، تهران: انتشارات آتنا.

سلامی، سیدرضا(1377)، سیاست‌‌‌های انتقال بین‌المللی تکنولوژی و توسعه صنعتی کشور‌‌های در حال توسعه، سازمان پژوهش‌‌‌های علمی صنعتی ایران.

سلطانی، بهزاد(1381)، مطالعه اولیه ساختار‌‌های مشابه فن‌بازار، تهران: دفتر همکاری‌‌‌های فناوری ریاست جمهوری.

سهرابی، روح الله(1382)، طراحی مدل پیشنهادی فن بازار(مرکز مبادلات فناوری) در سطح ملی در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق(ع).

عباسپور، مجید و همکاران(1373)، تحقیق «فرآیند انتقال تکنولوژی در بخش صنایع سبک ایران»، تهران: معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، چاپ اول.

فلاح، عباس و ملکی‎فر، عقیل(1378)، مبانی تکنولوژی انتقال تکنولوژی؛ ازمنظر سیاستگذاری برای توسعه تکنولوژی، تهران: معاونت تکنولوژی سازمان صنایع هوایی نیرو‌‌های مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌‌های مسلح.

حسینی، سید جمال‌الدین(1382)، گزارش بررسی وضعیت فن‌بازار در ایران و جهان،پارک فناوری پردیس.

ملکی‌فر، عقیل و همکاران(1382)، فن‌بازار؛ رویکردی نو به تجارت جهانی و بازسازی برای دستاورد‌‌های تحقیقاتی، موسسه فرهنگی انتشارات آیه، چاپ اول.

ملکی‌فر، عقیل و بوشهری، علیرضا(1381)، مدیریت تکنولوژی، انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر، چاپ اول.

The process of Technology Acquisition(2002), 1000ventures.com.

Barbiroli, Giancarlo(1997), The Dynamics of Technology, Kluwer Academic publisher.

Deog-Seong, oh, Byung, Jookang(1999), "Networking the technology sources and Technology Transfer Infrastructure: with reference to Taejon Metropolitian city", osstt04.doc, 32nd Hawaii international conference on system science.

Duck, Lee,Young, Sang&Cheol Jung&Byung Su Kang(2000), The characteristics of Technology Transfer transactions and Technomart, changnam national university.

Harrison, Normal, Samson, Danny(2002), Technology Management, MCGraw – Hill.

Kouidri, David(2002), An Ongoing Analysis of Technology transfer and the Inefficiency of intractions, consulate General of Switzerland Chicago, swiss Business hub.

Kumar, Vinay(2003), Optimizing Technology Transfer, Department of scientific & industrial Research, India.

Philips, Fred Y.(2001), Market-riented-Technology Management, Spoinger.

Philippe, Jean, Escher(2001), Process of External Technology Exploitation as part technology marketing ; a conceptual Framework, PICMET.

RAND presentation(2002), Overview of Technology Transfer.

Seiner, Michael(2000), "Activated  Technology transfer ; theoretical   foundations, models & instruments", international conference on Technology transfer for Economic Development.

www.technology 4sme.com.

www.Cordis/lu.

www.wtanet.org.

www.hkpc.org.

www.technomart.org.tw.

www.IRC.com.

www.irc.cordis.lu.

www.innovation-showcase.net.

www.hkpc.org.

www.wtanet.org.

www.ntem.com.cn.

www.technomart.org.tw.

www.apctt.com.