تغییردوره انتشار نشریه علمی «اندیشه مدیریت راهبردی (اندیشه مدیریت)»

*دوره انتشار نشریه علمی «اندیشه مدیریت راهبردی»* از *ابتدای شانزدهمین سال فعالیت خود* باهدف چابک‌سازی و افزایش سطح کمی مقاله‌ها و به موجب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، *از دوفصلنامه به فصلنامه تغییر یافت*

نشریه علمی «اندیشه مدیریت راهبردی» با همت دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام فعالیت می‌نماید.

نشریه حاضر با هدف نشر و تجلی حقیقت و معرفت اندیشه ناب مدیریتی با نظر به مرزهای تطبیقی و عملیاتی این دانش و به‌منظور، اشاعه مطالعات میان‌رشته‌ای، خاصه در دو حوزه «موضوعات دینی» مشتمل بر اخلاق، فقه و احکام، عقاید، تاریخ و ... و «مسأله‌های بومی» از طریق روش‌شناسی‌های تألیفی و تقلیدی در زمینه‌های تخصصی منتشر می‌شود. چهار محور اصلی مطالعات در این نشریه عبارتنداز:
1- مباحث میان‌رشته‌ای، خاصه در مطالعات حوزه‌های مشترک مدیریت و مباحث اسلامی و ارزشی؛
2- تحقیقات بنیادی در علم مدیریت؛
3- موضوعات عمومی و تخصصی مدیریت با رویکرد مطالعات مورد نیاز محققان و دانشمندان داخلی و خارجی؛

 4- مطالعات مدیریتی در حوزه‌های مورد نیاز کشور در زمینه‌های علمی، تحقیقاتی و مدل‌های کاربردی.