جلسه هیأت تحریریه نشریه علمی «اندیشه مدیریت راهبردی» مورخ یازدهم مرداد ماه 1401

اولین جلسه هیأت تحریریه نشریه علمی «اندیشه مدیریت راهبردی» در سال جاری، در روز سه‌شنبه مورخ 1401/05/11 با حضور سردبیر، مدیر مسئول، جانشین سردبیر، مدیر داخلی و اعضای تحریریه (آقایان دکتر علی رضائیان، دکتر اسدالله کردنائیج، دکتر سیدرضا سیدجوادین، دکتر اسدالله گنجعلی، دکتر غلامرضا گودرزی، دکتر وحید خاشعی) برگزار گردید. لیست مقالات تأیید شده در این جلسه متعاقباً اعلام خواهد شد.