جلسه هیأت تحریریه نشریه علمی «اندیشه مدیریت راهبردی» مورخ دوازدهم بهمن ماه 1400

دومین جلسه هیأت تحریریه نشریه علمی «اندیشه مدیریت راهبردی» در سال جاری، در روز سه‌شنبه مورخ 1400/11/12 با حضور سردبیر، مدیر مسئول، جانشین سردبیر، مدیر داخلی و اعضای تحریریه (آقایان دکتر علی رضائیان، دکتر اسدالله کردنائیج، دکتر سیدرضا سیدجوادین، دکتر حسن بشیر، دکتر اسدالله گنجعلی، دکتر مصطفی هادوی‌نژاد) برگزار گردید. لیست مقالات تأیید شده در این جلسه متعاقباً اعلام خواهد شد.