اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول
میثم لطیفی
میثم لطیفی
دانشیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

مدیریت منابع انسانی

سردبیر
علی رضاییان
علی رضاییان
استاد دانشگاه شهید بهشتی

مدیریت رفتاری سازمانی

اعضای هیات تحریریه
حسن بشیر
حسن بشیر
استاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

ارتباطات بین‌الملل

  • bashirisu.ac.ir
علی دیواندری
علی دیواندری
استاد دانشگاه تهران

مدیریت استراتژیک

  • divandariut.ac.ir
علی رضاییان
علی رضاییان
استاد دانشگاه شهید بهشتی

مدیریت رفتاری سازمانی

سیدرضا سیدجوادین
سیدرضا سیدجوادین
استاد دانشگاه تهران

مدیریت منابع انسانی

  • rjavadinut.ac.ir
اسدالله کردنائیج
اسدالله کردنائیج
استاد دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت سیاست‌گذاری بخش عمومی

غلامرضا گودرزی
غلامرضا گودرزی
استاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

مدیریت تحقیق در عملیات

  • rgoodarziyahoo.com
,وحید خاشعی
,وحید خاشعی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت بازرگانی

  • khasheiatu.ac.ir
اسدالله گنجعلی
اسدالله گنجعلی
دانشیار دانشگاه امام صادق علیه السلام

مدیریت منابع انسانی

  • ganjaliisu.ac.ir
میثم لطیفی
میثم لطیفی
دانشیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

مدیریت منابع انسانی

مصطفی هادوی‌نژاد
مصطفی هادوی‌نژاد
دانشیار دانشگاه ولی‌عصر(عج)

مدیریت رفتاری

جانشین سردبیر
علیرضا چیت‌سازیان
علیرضا چیت‌سازیان
استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

مدیریت دولتی

  • chitsazianisu.ac.ir
مدیر داخلی
علی‌اکبر گشایش
علی‌اکبر گشایش
مدیر داخلی

مدیریت دولتی