شناسنامه علمی شماره

1. شناسنامه علمی شماره 29 (بهار و تابستان 1400)

داوران

2. لیست داوران شماره 29 (بهار و تابستان 1400)

مقاله علمی-پژوهشی

3. کارکردهای ممتاز دانشگاه در فرایند شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی بر اساس منظومه فکری آیت‌الله‌ العظمی خامنه‌ای(مدظله العالی)

صفحه 1-28

10.30497/smt.2021.239984.3153

حسین ابراهیمی کوشالی؛ مهدی حیدری


4. شناسایی و اولویت‌بندی موانع تحقق مرجعیت علمی در عرصه علوم انسانی (مورد مطالعه دانشگاه امام صادق علیه‌السلام)

صفحه 29-72

10.30497/smt.2021.239314.3117

محمد واثقی بادی؛ مرتضی جوانعلی آذر؛ علی اصغر خندان


5. طراحی الگوی ارزیابی عملکرد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران

صفحه 73-102

10.30497/smt.2021.2833

سیدمحمدرضا سیدی؛ حسن دانایی‌فرد؛ اسدالله گنجعلی؛ احمدعلی خائف الهی


6. الگوی تأمین منابع نهاد مدرسه در جمهوری اسلامی ایران بر مبنای مشارکت مردمی

صفحه 103-142

10.30497/smt.2020.75573

علیرضا چیت‌سازیان؛ منیر تجلی؛ احمد سعیدی


7. بازاریابی سیاسی: روایت تصویر ارائه شده از نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌الملل مورد مطالعه: سال‌های 1388-1384

صفحه 143-174

10.30497/smt.2021.241385.3269

مصباح‌الهدی باقری کنی؛ حسن وکیل زاده؛ امیرحسین عرب پور


8. ماهیت‌شناسی بازاریابی رابطه‌ای سیاسی: مرور نظام‌مند

صفحه 175-210

10.30497/smt.2021.240679.3213

سروش سیاری؛ مسعود کیماسی؛ ابراهیم متقی


9. طراحی مدل تعیین دستورکار خط‌مشی‌های انتخاباتی با رویکرد بازاریابی سیاسی

صفحه 211-246

10.30497/smt.2021.240147.3167

بهنام بهنام پور؛ مهربان هادی پیکانی؛ محمدرضا یزدانی زازرانی


10. الگویی جهت تبیین و بسط مفهومی مدیریت تراز انقلاب از دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

صفحه 247-282

10.30497/smt.2021.2751

میلاد فخرایی؛ کیومرث احمدی؛ علی اکبر احمدی


11. فراترکیب پژوهش‌های بومی انجام شده در حوزه نظارت همگانی با رویکرد آسیب‌شناسانه و ارائه یک چارچوب مطالعاتی

صفحه 283-328

10.30497/smt.2021.76071

داریوش رضابیگی؛ طیبه امیرخانی؛ سیدمهدی الوانی


12. تببین اهرم‌های تحولی سازمان اوقاف و امور خیریه مبتنی بر شناسایی و اولویت‌بندی نظام جامع مسائل آن

صفحه 329-362

10.30497/smt.2021.241209.3256

روح اله ابوجعفری؛ سعید مسعودی‌پور


13. فراترکیب موانع اجرای استراتژی در سازمان‌های دولتی ایران

صفحه 363-396

10.30497/smt.2021.76072

شیرکوه محمدی


14. ارائه و بررسی الگوی بانکداری پایدار با تأکید بر نقش اقتصاد مقاومتی با استفاده از روش تحلیل مضمون و مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM)

صفحه 397-438

10.30497/smt.2021.76073

مسعود عطائی قراچه؛ سید محمدرضا داودی؛ امیر هرتمنی