شناسنامه علمی شماره

1. شناسنامه علمی شماره 27 (بهار و تابستان 1399)

مقاله علمی-پژوهشی

2. سنت پژوهی: رویکردی نوین در آینده‌پژوهی (نظام سنت رزق)

صفحه 1-46

10.30497/smt.2020.2747

علیرضا افضلی؛ رضا محمدرضابیکی


3. تحلیل مضمون بیانات مقام معظم رهبری در خصوص تولید و اشتغال با تأکید بر سرمایه انسانی

صفحه 47-80

10.30497/smt.2020.75463

فهیمه یزدانی؛ بیتا یزدانی؛ اکرم اکبریان


4. بررسی پذیرش تبلیغ دین در جامعه مذهبی با ابزار بازاریابی

صفحه 81-100

10.30497/smt.2020.75436

حامد رضائی


5. ظرفیت استراتژی؛ چارچوبی برای سنجش موفقیت استراتژی

صفحه 101-124

10.30497/smt.2020.2755

هلیا بارزانی؛ اسدالله کردناییج؛ سید حمید خداداد حسینی؛ حسن دانایی‌فرد


6. اصول حاکم بر مدیریت مالی شخصی (با تأکید بر بخش تخصیص) مبتنی‌بر بیانات مقام معظم رهبری

صفحه 125-160

10.30497/smt.2020.2677

محمدرضا سیمیاری؛ علی رضاییان؛ حسین حسن زاده سروستانی


7. ارتقای اثربخشی تصمیم‌گیری شهودی به کمک مدل‌سازی ریاضی آن

صفحه 161-182

10.30497/smt.2020.75462

حسین رحمان‌سرشت؛ معصومه تدریس حسنی؛ اکبر رحیمی‌پور


8. شناسایی الگوهای ذهنی مدیران پیرامون منسانی قومی در انتصابات سازمانی

صفحه 183-214

10.30497/smt.2020.75460

صیدمهدی ویسه؛ اردشیر شیری؛ مریم قبادی


9. شناسایی بازیگران غیررسمی تصویب خط‌مشی در ایران (مورد مطالعه مجلس شورای اسلامی ایران)

صفحه 215-234

10.30497/smt.2019.2753

سعید ذبیحی شمس؛ اعظم میرزمانی


10. ارائه چارچوبی متوازن برای اندازه‌گیری و ارزیابی نوآوری در سازمان‌های دفاعی

صفحه 235-270

10.30497/smt.2020.75459

مصطفی صفدری رنجبر؛ غلامرضا توکلی؛ جعفر قیدرخلجانی؛ محمدحسین کریمی‌گوارشکی؛ مرتضی معروفانی


11. تصویر دانش‌آموزان از محیط‌ دانشگاهی؛ مطالعه تصویر دانشگاه امام صادق علیه‌السلام از منظر داوطلبان ورود به این دانشگاه

صفحه 271-316

10.30497/smt.2020.75564

محسن امین؛ علیرضا رحمانی؛ هامون سلامتی


12. شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر نوآوری در دانشگاه‌ها از نظر اعضای هیأت ‌علمی (مورد مطالعه دانشگاه امیرکبیر)

صفحه 317-358

10.30497/smt.2020.2749

زینب‌السادات مصطفوی


13. نقش هوش تجاری بر محدودیت کیفی اطلاعات مالی برای استفاده‌کنندگان

صفحه 359-388

10.30497/smt.2020.75426

هانی نجاری؛ آزیتا جهانشاد؛ فرزانه حیدرپور