دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 26، مهر 1398، صفحه 1-388 

مقاله علمی-پژوهشی

فرامطالعه‌ای از پژوهش‌های حوزه‌ی مدیریت اسلامی؛ مورد مطالعه پایان‌نامه‌های مقطع کارشناسی ارشد دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

صفحه 19-48

10.30497/smt.2019.2733

علیرضا چیت‌سازیان؛ کرامت محمدی


فقه حکومتی؛ چیستی، چرایی و چگونگی. (مبتنی بر نظریه اجتهاد سیستمی)

صفحه 49-71

10.30497/smt.2019.2734

عبدالحمید واسطی؛ محمد حسین گلگار


طراحی الگوی رهبری استراتژیک اسلامی در سازمان: بر اساس تحلیل محتوای عهدنامۀ مالک‌اشتر

صفحه 73-94

10.30497/smt.2019.2735

محمد امین زارعی؛ سید علی‌اکبر افجهء؛ وحید خاشعی؛ مصطفی دلشاد تهرانی


طراحی الگوی رهبری دانشگاه اسلامی

صفحه 95-137

10.30497/smt.2019.2736

بابک حمیدیا؛ سید محمد میرکمالی


شاخص‌های اولویت‌بندی عادلانه مسائل عمومی

صفحه 139-169

10.30497/smt.2019.2737

علی‌اصغر پورعزت؛ هاشم سوداگر؛ علی اصغر سعدآبادی؛ مینا سادات هاشمی کاسوایی


شناسایی و تبیین عناصر تفکر استراتژیک

صفحه 171-204

10.30497/smt.2019.2738

علی بیاضی طهرابند؛ اسدالله کردناییج؛ سید حمید خداداد حسینی؛ حسن دانایی‌فرد


فهم ابعاد کلیدی رهبری خط‌مشی عمومی: چهارچوبی مفهومی برای گونه‌شناسی رویکردهای مختلف

صفحه 205-233

10.30497/smt.2019.2739

بابک وطن دوست؛ علی‌نقی امیری؛ سید مجتبی امامی؛ علی دیواندری؛ رضا تهرانی


تله‌های قابلیت در مسیر توسعۀ سازمان‌های صنعتی‌دولتی: با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها

صفحه 235-275

10.30497/smt.2019.2740

حمیدرضا فرتوک‌زاده؛ سیامک طهماسبی؛ علیرضا بوشهری؛ میثم رجبی


ارائه چارچوبی مفهومی برای بررسی تأثیر شاخص های حکمرانی الکترونیکی بر توسعه انسانی پایدار

صفحه 277-302

10.30497/smt.2019.2741

نرگس فرزانه کندری؛ جعفر محمودی


اولویت بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدیران عالی سازمان های فرهنگی

صفحه 303-326

10.30497/smt.2019.2742

مهدی علی‌آبادی؛ محمدحسین باقری‌فرد؛ غلامرضا گودرزی


چالش‌های توسعه لجستیک معکوس در پروژه‌های بزرگ ساختمانی و عمرانی ایران

صفحه 327-351

10.30497/smt.2019.2743

میترا ولی زاده؛ مجتبی عزیزی؛ احسان الله اشتهاردیان


طراحی مدل معادلات ساختاری شراکت استراتژیک در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط؛ مطالعۀ موردی: صنعت نرم‌افزار

صفحه 353-388

10.30497/smt.2019.2744

مهدی حقیقی کفاش؛ نادر مظلومی؛ شهرام خلیل نژاد؛ مهدی مشفق