مقاله علمی-پژوهشی

1. مدیریت اسلامی در دانشگاه اسلامی مرجع؛ درآمدی بر رهبری سازمانی حضرت آیت‌الله مهدوی ‌کنی رحمه‌الله‌علیه

صفحه 5-48

10.30497/smt.2017.2153

نادر جعفری هفتخوانی


2. تبیین مبانی انسان شناختی مدیریت منابع انسانی اسلامی با تأکید بر نظرات علامه طباطبایی(ره)

صفحه 49-82

10.30497/smt.2017.2154

احسان رحیمی؛ اسدالله گنجعلی


3. تبیین مصادیق امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک فعل اخلاقی همگانی در سازمانها

صفحه 83-116

10.30497/smt.2017.2155

مسلم باقری؛ سمانه اصغری؛ سید محمدهاشم پورمولا


4. روندهای تأثیرگذار بر آینده‌ دانشگاه‌ امام صادق(ع)

صفحه 117-148

10.30497/smt.2017.2156

مصطفی مطلبی کربکندی؛ غلامرضا گودرزی؛ عبدالرحیم پدرام


5. الگوی مفهومی پیشنهادی مدیریت دانش برای سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

صفحه 149-184

10.30497/smt.2017.2157

سیاوش صلواتیان؛ سید مرتضی موسویان؛ محسن ایراندوست


6. کاربرد ارزش در معرض خطر تفاضلی(IVaR)، در محاسبه ریسک سبد سرمایه گذاری با استفاده از رویکرد پیشین و پسین

صفحه 185-204

10.30497/smt.2017.2158

سمانه دهقان منشادی؛ محمدحسین عبدالرحیمیان


7. مقایسه مدل‌های ارزش در معرض خطر شبیه‌سازی تاریخی و گارچ در پیش‌بینی وجه تضمین قراردادهای آتی

صفحه 205-226

10.30497/smt.2017.2159

میر فیض فلاح شمس؛ علیرضا ناصرپور؛ علی ثقفی؛ سید محمد تقی تقوی فرد