مقاله علمی-پژوهشی

1. توسعه اهداف راهبردی کارت امتیازی متوازن در دو سطح سازمان و اکوسیستم کسب‌وکار در صنعت بانکداری ایران

صفحه 5-24

10.30497/smt.2015.1737

سعید فلاح تفتی؛ اسدالله کردناییج؛ سید حمید خداداد حسینی؛ مجید جمالی افوسی


2. تبیین ارکان الگوی بازاریابی اسلامی

صفحه 25-58

10.30497/smt.2015.1738

فاطمه عیدی


3. تجزیه‌وتحلیل مقایسه‌ای وضعیت علمی ایران و مالزی به منظور شکل‌گیری همکاری علمی دوجانبه در حوزه مدیریت اسلامی؛ در جست‌وجوی همگرایی اسلامی

صفحه 59-84

10.30497/smt.2015.1739

مصباح‌الهدی باقری کنی؛ محمدامین پهلوان‌شریف


4. فهم خاتمه خط‌مشی‌های عمومی در ایران؛ پژوهشی بر مبنای نظریه‌پردازی داده‌بنیاد

صفحه 85-120

10.30497/smt.2015.1740

حسن دانایی‌فرد؛ محمد مهدی حیدری؛ عادل آذر؛ رحمت‌الله قلی‌پور


5. ارائۀ الگویی طبقه‌بندی‌شده از ابزارهای کنترل راهبُردی

صفحه 121-145

10.30497/smt.2015.1741

وحید خاشعی


6. بررسی انتقادی مبانی انسان‌شناسی ‌پارادایم‌های مدیریت منابع انسانی بر اساس نظریۀ انسان‌شناسی پارادایم رشد

صفحه 147-174

10.30497/smt.2015.1742

اسدالله گنجعلی؛ کریم ابراهیمی؛ حسین سرآبادانی تفرشی