مقاله علمی-پژوهشی

1. تجلی مختصات حکومت حق‌مدار در آرمان‌شهر شهدا

صفحه 5-44

10.30497/smt.2015.1610

طاهره علیدادی؛ علی‌اصغر پورعزت


2. رابطه مدل کسب‌وکار و راهبرد محصول در کسب‌وکارهای الکترونیکی کوچک و متوسط ایران

صفحه 45-73

10.30497/smt.2013.1701

امیررضا روحانی؛ حمیدرضا رضوانی


3. الگوی بهینه سبد سرمایه‌گذاری در چارچوب آمیخته بازاریابی خدمات با اعتماد به مشتری؛ مطالعه موردی: شرکت‌های بیمه فعال در بورس و فرابورس جمهوری اسلامی ایران

صفحه 75-97

10.30497/smt.2015.1702

سمیه بهستانی؛ امیر خانلری


4. شناخت محتوای قرارداد روان‌شناختی در اعضای هیئت علمی (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد)

صفحه 99-122

10.30497/smt.2013.1703

سعید مرتضوی؛ فریبرز رحیم‌نیا؛ علی رضاییان؛ علیرضا چیت سازیان


5. امکان‌سنجی فقهیِ مخاطب واقع شدنِ صغار در تبلیغات تجاری

صفحه 123-156

10.30497/smt.2015.1704

غلامرضا مصباحی‌مقدم؛ سعید مسعودی‌پور


6. تبیین الگوی رهبری قوم بنی‌اسرائیل به دست حضرت موسی (ع)؛ پژوهشی قرآنی

صفحه 157-188

10.30497/smt.2015.1705

مصباح‌الهدی باقری کنی؛ محمدرضا کاظمی نجف‌آبادی


7. ارزیابی و مقایسه روش‌های عارضه‌یابی سازمان با رویکرد AHP فازی

صفحه 189-213

10.30497/smt.2013.1706

عادل آذر؛ حسین بختیاری؛ مهدی محمدی