مقاله علمی-پژوهشی

1. به سوی فهم نظریه جهیزیه سیاسی در مدیریت بخش دولتی: شالوده‌های نظری، روایت مفهومی و پیامدهای سازمانی و ملی

صفحه 5-31

10.30497/smt.2015.1707

حسن دانایی‌فرد


2. موانع اجرای سیاست‌های فرهنگی کشور طی برنامه‌های اول تا چهارم توسعه: بررسی تجربیات مدیران فرهنگی

صفحه 33-77

10.30497/smt.2013.1431

فتاح شریف‌زاده؛ سیدمهدی الوانی؛ بهروز رضایی‌منش؛ مجید مختاریان‌پور


3. طراحی مدل مفهومی مدیریت عملکرد سازمانی برای سازمان‌های دولتی و غیرانتفاعی

صفحه 79-122

10.30497/smt.2013.1432

وحید یاوری؛ شمس‌السادات زاهدی


4. طراحی مدل تحلیل رفتار مصرف‌کننده بر اساس آموزه‌های اسلام

صفحه 123-156

10.30497/smt.2013.1433

منصور صادقی مال امیری


5. تحلیل مقایسه‌ای عوامل مؤثر در قیمت‌گذاری زیر ارزش ذاتی در عرضه عمومی اولیه سهام شرکت‌های دولتی و غیردولتی؛ مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های 1380 تا 1388

صفحه 157-185

10.30497/smt.2013.1434

عادل آذر؛ محمدرضا رستمی؛ محمد صفری


6. شناخت و رتبه‌بندی ریسک‌های ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)

صفحه 187-212

10.30497/smt.2013.1435

سید عباس موسویان؛ بلال وثوق؛ علی فرهادیان آرانی


7. مقایسه کارایی بیمه‌ اسلامی (تکافل) و بیمه متعارف، با فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP)

صفحه 213-228

10.30497/smt.2013.1436

محمدمهدی عسکری؛ حمیدرضا اسمعیلی گیوی


8. آزمون فراواکنشی و راهبرد سرمایه‌گذاری معکوس با استفاده از بازده دوره نگهداری

صفحه 229-245

10.30497/smt.2013.1437

سبحان اسکینی؛ حامد تاجمیر ریاحی؛ محمد ایمنی‌فر