1. جهانگردی و وجهة ملی؛ طراحی مدلی مفهومی برای بهسازی وجهة ملی از طریق جهانگردی در جمهوری اسلامی ایران

صفحه 5-42

10.30497/smt.2010.143

نادر جعفری هفتخوانی؛ محمدهادی همایون


2. طراحی مدل مؤلفه‌های مؤثر بر تصویر سازمانی دانشگاه امام صادق (ع)

صفحه 43-77

10.30497/smt.2010.144

مصباح‌الهدی باقری کنی؛ اکبر عرفانی‌فر


3. طراحی سنجة اندازه‌گیری بی‌تفاوتی سازمانی: پژوهش ترکیبی

صفحه 79-99

10.30497/smt.2010.145

حسن دانایی‌فرد؛ علیرضا حسن‌زاده؛ نورا سالاریه


4. طراحی مدل ریاضی تخصیص بهینۀ بودجه، با رویکرد MADM بودجۀ حمایتی دولت از شهرداری‌های کشور

صفحه 101-128

10.30497/smt.2010.146

عادل آذر؛ علی قشقایی


5. بررسی عوامل مدیریتی و سازمانی مؤثر بر فساد اداری-‌مالی در سازمان‌های دولتی مراکز استان‌های اصفهان و زنجان

صفحه 129-147

10.30497/smt.2010.147

حسین عظیمی؛ علی عطافر؛ علی شائمی برزکی


6. بررسی نقش مدیریت راهبردی هزینه در رضایت مشتری؛نمونة مطالعه، گروه صنعتی ایران‌خودرو

صفحه 149-182

10.30497/smt.2010.148

غلامرضا گودرزی؛ امین رمضانپور نامقی


7. اولویت‌بندی عوامل کلیدی موفقیت در TQM برای کاهش شکاف عملکردی با استفاده از AHP فازی؛ مطالعة موردی: یک شرکت صنعتی

صفحه 183-210

10.30497/smt.2010.149

شمس‌الدین ناظمی؛ مصطفی کاظمی؛ امیرحسین اخروی