1. طراحی مدل مفهومی مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتریان

صفحه 5-28

10.30497/smt.2007.92

مصباح‌الهدی باقری کنی؛ کامران امیدی‌کیا


2. آسیب‌شناسی توان استراتژیک شرکت سایپا برای ورود به بازارهای جهانی: بررسی عوامل درون‌سازمانی

صفحه 29-68

10.30497/smt.2007.93

سید حمید خداداد حسینی؛ علی‌اکبر خادمی


3. استراتژی‌های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه‌پردازی ‌داده‌بنیاد

صفحه 69-97

10.30497/smt.2007.104

حسن دانایی‌فرد؛ سید مجتبی امامی


4. تجزیه و تحلیل سیستمی فرآیند پرورش منابع انسانی در مسجد؛ مطالعۀ موردی: علل پویایی و حیات مسجد صنعتگران مشهد

صفحه 99-126

10.30497/smt.2007.105

محمدهادی همایون؛ علی عبدالهی نیسیانی


5. الگوی اندازه‌گیری سرمایۀ فکری در سازمان‌های ایرانی

صفحه 127-150

10.30497/smt.2007.106

سیدعلی علوی؛ سیدروح‌الله قرشی


6. درآمدی بر کاربرد نشانه‌شناسی در تحلیل پیام‌های تبلیغاتی؛ مطالعۀ موردی: آگهی‌های مطبوعاتی

صفحه 151-188

10.30497/smt.2007.107

حسن بشیر؛ نادر جعفری هفتخوانی


7. طراحی الگوی همسوسازی استراتژی مدیریت منابع انسانی و استراتژی کسب‌وکار

صفحه 189-212

10.30497/smt.2012.97

غلامعلی طبرسا؛ عباسعلی حاجی‌کریمی؛ اسدالله گنجعلی