شناسایی و اولویت بندی موانع تحقق مرجعیت علمی در عرصه علوم انسانی(مورد مطالعه دانشگاه امام صادق(ع))

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)

2 مدیریت دولتی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران

3 دانشگاه امام صادق (ع)، داخلی 275

10.30497/smt.2021.239314.3117

چکیده

اهمیت و جایگاه نظام آموزشی یک کشور و به طور خاص آموزش عالی آن، بر کسی پوشیده نیست. بر اساس اسناد راهبردی جمهوری اسلامی ایران و بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی حفظه الله نظام آموزش عالی کشور رهسپار مسیری است که مقصد آن مرجعیت علمی خواهد بود. با توجه به اهمیت علوم انسانی در ساخت تمدن نوین اسلامی و نقش دانشگاه امام صادق علیه‌السلام به‌ عنوان اولین مخاطب مرجعیت علمی در عرصه علوم انسانی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی حفظه الله ، پژوهشی درباره شناسایی و اولویت گذاری موانع تحقق مرجعیت علمی در عرصه علوم انسانی با مورد مطالعه ی دانشگاه امام صادق علیه السلام اهمیت مضاعفی می‌یابد.

برای انجام این پژوهش مراحلی طی گردید. در ابتدا بعد از مرور ادبیات موضوع با هدف ارائه جمع‌بندی از فعالیت‌های پژوهشی گذشته و شناسایی موانع اولیه مرجعیت علمی، سوالاتی جهت انجام مصاحبه نیمه ساختار یافته با صاحبنظران این حوزه به دست آمد. سپس پژوهش با استفاده از روش آمیخته ی کیفی- کمی، طی دو مرحله به هدف خود نائل آمد. این دو مرحله عبارت اند از: مصاحبه جهت شناسایی موانع مرجعیت علمی؛ و دوم، تحلیل اهمیت- عملکرد (IPA) موانع شناسایی‌شده. بعد از تحلیل مضمون مصاحبه‌ها و ترکیب و ادغام موانع، 41 مانع در 7 طبقه شناسایی شدند و سپس با تعیین اوزان آن‌ها بر اساس تکنیک IPA اولویت آن‌ها مشخص‌شد و ضمنا ماتریس‌های ربعی سه‌گانه (هم اساتید و هم دانشجویان، فقط اساتید، فقط دانشجویان) نیز به نمایش درآمد. در پایان موانع از دو منظر «اثرگذاری» و «امکان پذیری » مورد تحلیل قرار گرفتند و اولویت بندی نهایی بر اساس جمع بندی این دو منظر، ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1400
  • تاریخ دریافت: 02 مهر 1399
  • تاریخ بازنگری: 16 شهریور 1400
  • تاریخ پذیرش: 11 مرداد 1400