بازاریابی سیاسی: روایت تصویر ارائه شده از نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌الملل مورد مطالعه: سال‌های 1384-1388

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام

2 پژوهشگر/ مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)

3 دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی دانشگاه امام صادق(ع)

10.30497/smt.2021.241385.3269

چکیده

امروزه مدیریت تصویر ملی و همسو کردن سایر بازیگران بین‌الملل با منافع و سیاست‌های خود، نیمی از سیاست‌های قدرت را در برمی‌گیرد که بازاریابی سیاسی بین‌الملل در راستای تحقق این مهم، به دنبال ارائه یک تصویر مطلوب از یک کشور در عرصه بین‌الملل می‌باشد. پرسش پژوهش آن است که ابعاد و مؤلفه‌های تصویر ارائه شده از نظام جمهوری اسلامی ایران، در بین سال‌های 1384 تا 1388 در عرصه بین‌الملل چیست؟ به دلیل اکتشافی بودن، این تحقیق فاقد فرضیه است. به عبارت دیگر در این نوع تحقیق، محقق به دنبال دستیابی به اطلاعاتی است که با کمک آن‌ها می‌تواند موضوع تحقیق را به خوبی بشناسد. روش انجام پژوهش کیفی است که در آن از شیوه‌ی تحلیل مضمون استفاده می‌شود. شیوه گردآوری اطلاعات بر اساس اسناد و مدارک موجود درباره مصاحبه‌های رئیس جمهور با رسانه‌های خارجی در دولت نهم است. بر این مبنا، داده‌های نمونه پژوهش شامل مصاحبه‌های آقای احمدی نژاد با رسانه‌های خارجی از سال 1384 تا 1388، بر اساس روش تحلیل مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مشخص شد، تصویر ارائه شده از نظام جمهوری اسلامی ایران به افکار عمومی دنیا در بین سال‌های 1384 تا 1388 و در چارچوب گفتمان سیاست خارجی دولت نهم، دارای سه مؤلفه‌ی هویتی تصویرساز، شامل هویت دینی، هویت انقلابی و هویت تمدنی می‌باشد که حق طلبی و عدالت طلبی هسته مرکزی آن را شکل می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400
  • تاریخ دریافت: 06 مرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 09 شهریور 1400
  • تاریخ پذیرش: 07 شهریور 1400