مسائل سیاستی سینمای ایران در دهه پنجم انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فرهنگ و ارتباطات دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق

2 دانشجوی کارشناسی ارشد فرهنگ و ارتباطات دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)

10.30497/smt.2021.240281.3177

چکیده

یکی از مهم‌ ترین معضلات فرایند خط‌مشی‌ گذاری،‌ به‌خصوص خط‌مشی‌ گذاری فرهنگی در کشور ما طی نشدنِ درستِ فرایند شناسایی مسئله است. سیستم سیاست‌گذاری سینمایی کشور هم از این آسیب کلان مصون نیست و لذا در این پژوهش تلاش می‌شود تا مسائل پیش روی سینمای ایران در دهه پنجم انقلاب اسلامی که باید در فرایند «سیاست‌ گذاری سینما» به آن‌ها پاسخ داده شود موردبررسی قرار گیرد. در این پژوهش ابتدا به‌مرور آثار جهانی موجود در حوزه سیاست‌ گذاری سینما پرداخته شده و تلاش شده است که مسائل سیاستی سینمای جهان از دیدگاه این منابع استخراج گردد. در ادامه با استفاده از روش نظریه‌پردازی داده‌بنیاد، داده‌های به‌دست‌آمده از برخی خبرگان حوزه سیاست‌گذاری سینمای ایران مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته و بر این اساس مدل پارادایمی مسائل سیاستی سینمای ایران در دهه پنجم انقلاب طراحی شده است. در انتهای مقاله مقایسه‌ای بین نظام مسائل سیاستی سینمای ایران و سینمای جهان صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1400
  • تاریخ دریافت: 15 دی 1399
  • تاریخ بازنگری: 25 فروردین 1400
  • تاریخ پذیرش: 19 تیر 1400