الگویی جهت تبیین و بسط مفهومی مدیریت انقلابی از دیدگاه مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی، بانه، ایران

2 گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

3 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

با گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب اسلامی و تثبیت نظام و کسب دستاوردهای ارزشمند در حوزه‌های مختلف، همچنان اندیشه‌های مدیریتی حاکم، از معرفت و اندیشه اسلامی به طور مناسب بهره‌مند نشده است. بر همین مبنا، هدف این پژوهش ارتقا و نهادینگی مدیریت انقلابی براساس اندیشه‌های مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در سازمان های کشور و کمک به تحقق آرمان‌های متعالی نظام جمهوری اسلامی ایران است. روش پژوهش، از نوع کیفی و براساس استراتژی از رویکرد داده‌بنیاد و به شیوه استقرایی است. پژوهش برحسب هدف از نوع اکتشافی و شیوه گردآوری اطلاعات، بصورت نمونه‌گیری نظری است که با روش اسنادی و براساس مطالعه و بررسی دقیق بیانات و سخنرانی‌ها از دوره زغامت رهبری ایشان از سال 1368 الی سال 1397 استخراج می‌شود. احصای مفاهیم‌ و مقوله‌های متناسب از آن ها و مصاحبه با خبرگان در مرحله طراحی و بازبینی الگو مدنظر قرار می‌گیرد؛ در نهایت با 19 مقوله و 141 مفهوم به شرایط علی، زمینه‌ای، شرایط مداخله‌گر و راهبردها و پیامدهای نهایی ختم می‌شود. با توجه به جایگاه ارزش‌های اسلامی و انقلابی، الگوی مدیریت انقلابی براساس ارزش‌ها و حرکت در مسیر پیامدهای آن ارائه می‌شود. تمسک به فرمایشات رهبر معظم انقلاب و الهام گرفتن از بیانات معظم‌له، می‌تواند الگوی مناسبی به منظور رشد و رسیدن به کمال برای سازمان‌ها و مدیران فراهم آورد و ضمن اینکه راهگشای بهبود و ارتقا جامعه و سازمان‌ها در پیمودن مسیر رشد و کمال الهی باشد منجر به پیشرفت همه جانبه کشور در دهه پیشرفت و عدالت ‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 10 فروردین 1399
  • تاریخ دریافت: 10 مهر 1397
  • تاریخ بازنگری: 03 اسفند 1398
  • تاریخ پذیرش: 10 فروردین 1399