بررسی عوامل مؤثر بر انگیزۀ توفیق‌طلبی از دیدگاه آموزه‌های دینی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه الزهرا (س)، تهران. ایران.

2 کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی داشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران.

چکیده

انگیزه توفیق‌طلبی، یا انگیزه کسب موفقیت، اشتیاق یا نیاز شدید برای موفقیت است که برجسته‌ترین نیاز از نظر رفتار سازمانی بوده، به سبب تأثیراتی که بر رشد و توسعه ملی یک کشور دارد، از سال 1950م. به بعد همواره مورد بررسی محققان قرار گرفته است. از آنجا که انگیزه توفیق‌طلبی به شدّت تحت تأثیر فرهنگ حاکم بر جامعه است، هدف اصلی این تحقیق استخراج آموزه‌های دینی مؤثر بر انگیزه توفیق‌طلبی بود که در نتیجه، برخی عوامل تحت عنوان جهان‌بینی اسلامی، باورها، ارزش‌ها، عوامل تربیتی و دستورات دینی شناسایی گردید. اعتقاد و عمل به این آموزه‌های دینی موجب ظهور و تقویت انگیزه توفیق‌طلبی در فرد می‌شود؛ به این ترتیب که این «عوامل دینی»، موجب تقویت «ویژگی‌‌های توفیق‌طلبی» (مثل کانون کنترل درونی، امید به موفّقیت، کار و تلاش زیاد و ...) شده و در نتیجه، انگیزه توفیق‌طلبی در فرد افزایش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها

قرآن کریم.
نهج‌البلاغه.
اعتصامی، سید محمدکاظم (1388)، «بررسی عوامل مؤثر بر انگیزۀ توفیق‌طلبی از دیدگاه آموزه‌های دینی با تأکید بر نهج‌البلاغه»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
پیروز، علی‌آقا؛ خدمتی، ابوطالب؛ شفیعی، عباس و بهشتی‌نژاد، سیدمحمود (1383)، مدیریت در اسلام، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
جعفری، محمدتقی (1376)، ترجمه ‏و تفسیر نهج‏البلاغه، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
همو (1378)، روان‌شناسی اسلامی، انتشارات پیام آزادی.
جوادی آملی، عبدالله (1387)، عصاره خلقت، قم: مرکز فرهنگی اسراء.
حکیمی، احمد و اخوان (1380)، الحیاة، ترجمه احمد آرام‏، تهران: نشر فرهنگ اسلامی.
خمینی، امام‌ ‏روح‌الله (1371)، صحیفه‌ نور، وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی.
رضاییان، علی (1379)، مبانی مدیریت رفتار سازمانی، تهران: سازمان مطالعات و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
روحانی‌نژاد، حسین (1382)، توکل، تهران: کانون اندیشه جوان.
سبحانی‌نیا، محمد (1380)، «جوان و اعتماد به نفس»، نشریه با معارف اسلامی آشنا شویم، شماره 48، سال بیستم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی.
شجاعی، محمدصادق (1385)، دیدگاه‌های روان‌شناختی حضرت آیت‌الله مصباح یزدی، قم: مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
شفریتز، جی. ام. و استیون اوت، جی. (1379)، تئوری سازمان اسطوره‌ها، ترجمه علی پارساییان، تهران: انتشارات فرزانه.
عریضی، حمیدرضا و عابدی، احمد (1382)، تحلیل محتوای کتاب‌های درسی دوره ابتدایی، نشریه  نوآوری های آموزشی ، پاییز.
علوی، سید علی (1385)، توفیق‌طلبی در تمدن اسلامی، تهران: سمت.
مطهری، مرتضی (1358)، مجموعه ‏آثار استاد شهید مطهرى، تهران: انتشارات صدرا.
مکارم شیرازی، ناصر (1374)، تفسیر نمونه، تهران: انتشارات دار الکتب الإسلامیه.
 
Johnson, Angel (2008), Dissertation of "The Influence of Need for Achievement, Need for Affiliation … on Organizational Citizenship Behavior."
دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 2
علمی-پژوهشی
مهر 1388
صفحه 75-100
  • تاریخ دریافت: 01 شهریور 1388
  • تاریخ بازنگری: 01 مهر 1388
  • تاریخ پذیرش: 29 آذر 1388
  • تاریخ اولین انتشار: 29 آذر 1388