طراحی مدل مفهومی مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتریان

دوره 1، شماره 2، مهر 1386، صفحه 5-28

10.30497/smt.2007.92

مصباح‌الهدی باقری کنی؛ کامران امیدی‌کیا


درآمدی بر مفهوم و روش سیاست‌گذاری فرهنگی درس‌هایی برای سیاست‌گذاران

دوره 2، شماره 2، مهر 1387، صفحه 5-35

10.30497/smt.2008.115

محمدهادی همایون؛ نادر جعفری هفتخوانی


اجراء و ارزیابی سیاست‌ها در سازمان‌های دولتی با بهره‌گیری از الگوی مدیریت متوازن سیاست‌ها(BSC) مطالعه موردی: دفتر تبلیغات اسلامی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 5-34

10.30497/smt.2009.122

سیدمهدی الوانی؛ سیدمحمدحسین هاشمیان؛ محمدرضا بهمنی


رویکرد چندسطحی و کاربرد آن در نظریه‌پردازی سازمان

دوره 3، شماره 2، مهر 1388، صفحه 5-40

10.30497/smt.2009.129

علی رضاییان؛ اسدالله گنجعلی


طراحی مدل مفهومی نظام علمی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اندیشۀ مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)

دوره 4، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 5-40

10.30497/smt.2010.136

هادی خان‌محمدی؛ مصباح‌الهدی باقری کنی


جهانگردی و وجهة ملی؛ طراحی مدلی مفهومی برای بهسازی وجهة ملی از طریق جهانگردی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 2، مهر 1389، صفحه 5-42

10.30497/smt.2010.143

نادر جعفری هفتخوانی؛ محمدهادی همایون


فهم جوهره خط‌مشی‌های عمومی: واکاوی نظری ماهیت تقلیدپذیری خط‌مشی‌گذاران ملی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 5-44

10.30497/smt.2011.150

علی‌نقی امیری؛ حسن دانایی‌فرد؛ حسن زارعی متین؛ سید مجتبی امامی


تبیین اجرای جهاد اقتصادی با محوریت یکپارچگی سیاست‌های ملی:طراحی مدل مفهومی و چالش‌های فرارو

دوره 5، شماره 2، مهر 1390، صفحه 5-24

10.30497/smt.2011.159

حسن دانایی‌فرد


کاوشی بر الگوی کنترل راهبردی سازمانی؛ رویکردی کارکردگرایانه و نمونه‌ای آرمانی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 5-34

10.30497/smt.2012.1022

وحید خاشعی؛ سیدمحمود حسینی؛ عباسعلی حاجی‌کریمی؛ علی رضاییان؛ مجتبی لشکربلوکی


بررسی ابعاد فقهی سازکار انتشار اوراق بلایای طبیعی

دوره 6، شماره 2، مهر 1391، صفحه 5-32

10.30497/smt.2013.1320

اصغرآقا مهدوی؛ علیرضا ناصرپور


تجلی مختصات حکومت حق‌مدار در آرمان‌شهر شهدا

دوره 7، شماره 2، مهر 1392، صفحه 5-44

10.30497/smt.2015.1610

طاهره علیدادی؛ علی‌اصغر پورعزت


به سوی فهم نظریه جهیزیه سیاسی در مدیریت بخش دولتی: شالوده‌های نظری، روایت مفهومی و پیامدهای سازمانی و ملی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 5-31

10.30497/smt.2015.1707

حسن دانایی‌فرد


الگوی عملی مدیریتِ خویشتن؛ مبتنی بر کتاب چهل حدیث حضرت امام خمینی(ره)

دوره 8، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 5-39

10.30497/smt.2015.1708

علی رضاییان؛ مصباح‌الهدی باقری کنی؛ میثم آقداغی


الزامات و خط‌مشی‌های کلان علمی عرصه عدالت‌پژوهی در اندیشه مقام معظم رهبری

دوره 8، شماره 2، مهر 1393، صفحه 5-34

10.30497/smt.2015.1714

علیرضا سجادیه؛ عادل پیغامی


توسعه اهداف راهبردی کارت امتیازی متوازن در دو سطح سازمان و اکوسیستم کسب‌وکار در صنعت بانکداری ایران

دوره 9، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 5-24

10.30497/smt.2015.1737

سعید فلاح تفتی؛ اسدالله کردناییج؛ سید حمید خداداد حسینی؛ مجید جمالی افوسی


واکاوی تأثیر اراده الهی در تلاش‌های جمعی و مفهوم‌شناسی برکت در سازمان

دوره 9، شماره 2، مهر 1394، صفحه 5-30

10.30497/smt.2015.1859

محمدرضا فریدونی؛ حامد اجاقی


تبیین بایسته‌های ایجاد تحول در مجامع علمی؛ بررسی موردی سیرة علامه طباطبایی(ره) در ایجاد تحول در حوزه علمیه قم

دوره 10، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 5-58

10.30497/smt.2016.1867

حسن دانایی‌فرد؛ حسین سوزنچی؛ مرتضی جوانعلی آذر


برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی تاب‌آور،‌ دلالت‌های راهبردی و اعتباربخشی یک مدل ترکیبی برای اقتصاد مقاومتی

دوره 10، شماره 2، مهر 1395، صفحه 5-40

10.30497/smt.2016.1948

عادل پیغامی؛ سمانه منصوری


تبیین نگاه اسلام به سازمان در پرتو استعاره‌ امانت

دوره 11، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 5-40

10.30497/smt.2017.2064

حسین سوزنچی؛ مرتضی جوانعلی آذر


مدیریت اسلامی در دانشگاه اسلامی مرجع؛ درآمدی بر رهبری سازمانی حضرت آیت‌الله مهدوی ‌کنی رحمه‌الله‌علیه

دوره 11، شماره 2، مهر 1396، صفحه 5-48

10.30497/smt.2017.2153

نادر جعفری هفتخوانی


طراحی الگوی تبلیغی قرآنی در موضوع بازاریابی اجتماعی انفاق

دوره 12، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 5-48

10.30497/smt.2018.2167

سعید مسعودی‌پور؛ بهروز قاسمی؛ محمود محمدیان


نظریه تصویر و کاربرد آن در تصمیم‌‌گیری فردی و سازمانی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 7-33

10.30497/smt.2014.96

علی رضاییان؛ اسدالله گنجعلی؛ محمدرضا کریمی


مدل رفتار انسان در مواجهه با دو ساحت مطلوبیت- نامطلوب؛ تحلیلی قرآنی، رویکردی مدیریتی

دوره 12، شماره 2، مهر 1397، صفحه 18-55

10.30497/smt.2018.2568

علی رضاییان؛ علی عبدالهی نیسیانی


کنکاشی در خاستگاه دانش مدیریت بر اساس نظریۀ اعتباریات علامه‌طباطبایی(ره)

دوره 13، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 19-51

10.30497/smt.2019.2549

سیدابوالحسن حسینی؛ حسن دانایی‌فرد؛ حمید پارسانیا؛ عبدالله توکلی


رابطه مدل کسب‌وکار و راهبرد محصول در کسب‌وکارهای الکترونیکی کوچک و متوسط ایران

دوره 7، شماره 2، مهر 1392، صفحه 45-73

10.30497/smt.2013.1701

امیررضا روحانی؛ حمیدرضا رضوانی