1. تببین اهرم‌های تحولی سازمان اوقاف و امور خیریه مبتنی بر شناسایی و اولویت‌بندی نظام جامع مسائل آن

دوره 15، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 329-362

10.30497/smt.2021.241209.3256

روح اله ابوجعفری؛ سعید مسعودی‌پور


2. کنکاشی در خاستگاه دانش مدیریت بر اساس نظریۀ اعتباریات علامه‌طباطبایی(ره)

دوره 13، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 19-51

10.30497/smt.2019.2549

سیدابوالحسن حسینی؛ حسن دانایی‌فرد؛ حمید پارسانیا؛ عبدالله توکلی


3. تبیین سازمان مبتنی بر انسان (بر اساس دیدگاه آیت الله جوادی آملی)

دوره 12، شماره 2، مهر 1397، صفحه 58-124

10.30497/smt.2018.2586

علی‌نقی امیری؛ کمیل رودی؛ رضا برنجکار؛ علی‌اصغر پورعزت


4. ارائه مدلی برای رهبری بازگشت به مسیر اصلی نظام آموزش عالی ایران

دوره 9، شماره 2، مهر 1394، صفحه 157-184

10.30497/smt.2015.1866

هادی رمضانیان فهندری؛ حمیدرضا آراسته؛ محمدرضا بهرنگی؛ رحیم نوه ابراهیم