1. بازاریابی سیاسی: روایت تصویر ارائه شده از نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌الملل مورد مطالعه: سال‌های 1388-1384

دوره 15، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 143-174

10.30497/smt.2021.241385.3269

مصباح‌الهدی باقری کنی؛ حسن وکیل زاده؛ امیرحسین عرب پور


2. بررسی جایگاه زبان فارسی در نام‌های تجاری محصولات ایرانی تبلیغ شده در رسانه ملی

دوره 14، شماره 2، مهر 1399، صفحه 585-614

10.30497/smt.2021.239601.3125

سعید مسعودی‌پور


3. بررسی پذیرش تبلیغ دین در جامعه مذهبی با ابزار بازاریابی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 81-100

10.30497/smt.2020.75436

حامد رضائی


4. رتبه‌بندی مؤلفه‌های مؤثر بر تصمیم‌گیری خرید مخاطبان سینمای ایران

دوره 13، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 321-346

10.30497/smt.2019.2561

مصباح‌الهدی باقری کنی؛ حسین گودرزی


5. بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی با رویکرد ارزش‌های اسلامی بر وفاداری و خرید مجدد مشتریان بانک ملت

دوره 12، شماره 2، مهر 1397، صفحه 309-324

10.30497/smt.2018.2594

عظیم حمزئیان؛ مهری شهریاری


6. شناسایی و اولویت‌بندی زیرآمیخته‌های بازاریابی با رویکرد بازاریابی اسلامی در ورود به بازارهای بین‌المللی (مطالعه موردی :کارخانجات گچ استان سمنان)

دوره 12، شماره 2، مهر 1397، صفحه 334-351

10.30497/smt.2018.2595

هادی قزوینی؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه


7. نقش تعدیل‌گری پویایی بازار بررابطه قابلیت‌های بازاریابی و عملکرد بازار

دوره 12، شماره 2، مهر 1397، صفحه 354-378

10.30497/smt.2018.2596

مریم نکوئی زاده؛ عماد گل محمدی


8. بررسی استفاده از جاذبه «ترس و نگرانی در انسان نسبت به تامین آینده خود» در تبلیغات تجاری از منظر اسلامی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 109-140

10.30497/smt.2017.2067

سعید مسعودی‌پور