1. بررسی پذیرش تبلیغ دین در جامعه مذهبی با ابزار بازاریابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1399

حامد رضائی


2. بررسی جایگاه زبان فارسی در نام‌های تجاری محصولات ایرانی تبلیغ شده در رسانه ملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

10.30497/smt.2021.239601.3125

سعید مسعودی پور


3. رتبه‌بندی مؤلفه‌های مؤثر بر تصمیم‌گیری خرید مخاطبان سینمای ایران

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 321-346

10.30497/smt.2019.2561

مصباح‌الهدی باقری کنی؛ حسین گودرزی


4. بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی با رویکرد ارزش‌های اسلامی بر وفاداری و خرید مجدد مشتریان بانک ملت

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 309-324

10.30497/smt.2018.2594

عظیم حمزئیان؛ مهری شهریاری


5. شناسایی و اولویت‌بندی زیرآمیخته‌های بازاریابی با رویکرد بازاریابی اسلامی در ورود به بازارهای بین‌المللی (مطالعه موردی :کارخانجات گچ استان سمنان)

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 334-351

10.30497/smt.2018.2595

هادی قزوینی؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه


6. نقش تعدیل‌گری پویایی بازار بررابطه قابلیت‌های بازاریابی و عملکرد بازار

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 354-378

10.30497/smt.2018.2596

مریم نکوئی زاده؛ عماد گل محمدی


7. بررسی استفاده از جاذبه «ترس و نگرانی در انسان نسبت به تامین آینده خود» در تبلیغات تجاری از منظر اسلامی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 109-140

10.30497/smt.2017.2067

سعید مسعودی‌پور