1. نقش هوش تجاری بر محدودیت اطلاعات مالی استفاده کنندگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1399

هانی نجاری؛ آزیتا جهانشاد؛ فرزانه حیدرپور