1. ارائه چارچوبی متوازن برای اندازه گیری و ارزیابی نوآوری در سازمان های دفاعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1399

مصطفی صفدری رنجبر؛ غلامرضا توکلی؛ جعفر قیدر خلجانی؛ محمد حسین کریمی گوارشکی؛ مرتضی معروفانی