1. گونه شناسی نظریه های تعریف مسئله در تحلیل خط مشی عمومی: ارائه منشور طیف نوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1399

محمد صادق تراب زاده جهرمی؛ حسن دانایی‌فرد؛ سید مجتبی امامی


2. کارکردهای ممتاز دانشگاه در فرایند شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی بر اساس منظومه فکری آیت‌الله‌ العظمی خامنه‌ای(مدظله العالی)

دوره 15، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-28

10.30497/smt.2021.239984.3153

حسین ابراهیمی کوشالی؛ مهدی حیدری


3. ماهیت‌شناسی بازاریابی رابطه‌ای سیاسی: مرور نظام‌مند

دوره 15، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 175-210

10.30497/smt.2021.240679.3213

سروش سیاری؛ مسعود کیماسی؛ ابراهیم متقی


4. طراحی نظام حکمرانی منابع مشترک مرتعی در جمهوری اسلامی ایران؛ کاربستی از رویکرد تحلیل نهادی

دوره 14، شماره 2، مهر 1399، صفحه 389-422

10.30497/smt.2021.240430.3194

محسن باقری نصرآبادی؛ علیرضا چیت‌سازیان؛ وحید یاوری


5. الگوی مسأله‌شناسی برای خط‌مشی‌گذاری فرهنگی ـ اجتماعی در سازمان‌های فرهنگی شهری (مطالعه تطبیقی سازمان‌های فرهنگی شهرداری‌های تهران، اصفهان و مشهد)

دوره 14، شماره 2، مهر 1399، صفحه 643-678

10.30497/smt.2020.75458

محمدوحید صافی اصفهانی؛ حسن بشیر


6. شناسایی بازیگران غیررسمی تصویب خط‌مشی در ایران (مورد مطالعه مجلس شورای اسلامی ایران)

دوره 14، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 215-234

10.30497/smt.2019.2753

سعید ذبیحی شمس؛ اعظم میرزمانی


7. تبیین تغییر خط‌مشی‌آموزشی با بهره‌گیری از نظریه جریانات چندگانه؛ مطالعه موردی قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

دوره 12، شماره 2، مهر 1397، صفحه 155-182

10.30497/smt.2018.2588

حسین سرآبادانی تفرشی؛ علیرضا سجادیه


8. تحلیلی بر انسجام نظریه عدالت در خط مشی های آموزشی جمهوری اسلامی ایران رویکرد ارزیابی نظریه برنامه

دوره 11، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 73-108

10.30497/smt.2017.2066

حسن دانایی‌فرد؛ محمد صادق تراب زاده جهرمی


9. واکاوی و تحلیل تبعات سیاست‌زدگی بوروکراسی در نظام‌‌های سیاسی

دوره 9، شماره 2، مهر 1394، صفحه 57-86

10.30497/smt.2015.1863

حسن دانایی‌فرد؛ محمدرضا صادقی؛ معصومه مصطفی‌زاده