1. ارائه مدل برندسازی ملی ایران مبتنی بر محرک های راهبردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1398

امین اردلان؛ حسین وظیفه دوست؛ هاشم نیکومرام


2. الگوی تأمین منابع نهاد مدرسه در جمهوری اسلامی ایران بر مبنای مشارکت مردمی

دوره 15، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 103-142

10.30497/smt.2020.75573

علیرضا چیت‌سازیان؛ منیر تجلی؛ احمد سعیدی


3. بازاریابی سیاسی: روایت تصویر ارائه شده از نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌الملل مورد مطالعه: سال‌های 1388-1384

دوره 15، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 143-174

10.30497/smt.2021.241385.3269

مصباح‌الهدی باقری کنی؛ حسن وکیل زاده؛ امیرحسین عرب پور


4. بررسی جایگاه زبان فارسی در نام‌های تجاری محصولات ایرانی تبلیغ شده در رسانه ملی

دوره 14، شماره 2، مهر 1399، صفحه 585-614

10.30497/smt.2021.239601.3125

سعید مسعودی‌پور


5. شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر چسبندگی روابط درون شبکه‌های کسب‌وکار

دوره 14، شماره 2، مهر 1399، صفحه 615-642

10.30497/smt.2021.240950.3241

علی پریشانی؛ بهمن حاجی‌پور؛ غلامحسین خورشیدی؛ سید محمود حسینی


6. عوامل کلیدی اجرای موفق سرمایه‌گذاری مشترک بین‌المللی (موردمطالعه صنعت خودروسازی ایران)

دوره 14، شماره 2، مهر 1399، صفحه 713-742

10.30497/smt.2020.75442

سحر احمدی پرتوی؛ نادر مظلومی؛ حسین رحمان‌سرشت؛ مهدی حقیقی‌کفاش


7. طراحی و تبیین مدل راهبرد باز (مورد مطالعه: صنعت بانکداری ایران)

دوره 14، شماره 2، مهر 1399، صفحه 743-778

10.30497/smt.2021.239143.3083

محمد طالاری؛ مرضیه آذربایجانی


8. بررسی تأثیر پشیمانی استراتژیک بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی تجربه مدیران

دوره 14، شماره 2، مهر 1399، صفحه 779-810

10.30497/smt.2021.240791.3229

خیراله کاظمیه؛ آمنه مالمیر


9. تحلیل مضمون بیانات مقام معظم رهبری در خصوص تولید و اشتغال با تأکید بر سرمایه انسانی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 47-80

10.30497/smt.2020.75463

فهیمه یزدانی؛ بیتا یزدانی؛ اکرم اکبریان


10. بررسی پذیرش تبلیغ دین در جامعه مذهبی با ابزار بازاریابی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 81-100

10.30497/smt.2020.75436

حامد رضائی


11. ظرفیت استراتژی؛ چارچوبی برای سنجش موفقیت استراتژی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 101-124

10.30497/smt.2020.2755

هلیا بارزانی؛ اسدالله کردناییج؛ سید حمید خداداد حسینی؛ حسن دانایی‌فرد


12. ارتقای اثربخشی تصمیم‌گیری شهودی به کمک مدل‌سازی ریاضی آن

دوره 14، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 161-182

10.30497/smt.2020.75462

حسین رحمان‌سرشت؛ معصومه تدریس حسنی؛ اکبر رحیمی‌پور


13. شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر نوآوری در دانشگاه‌ها از نظر اعضای هیأت ‌علمی (مورد مطالعه دانشگاه امیرکبیر)

دوره 14، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 317-358

10.30497/smt.2020.2749

زینب‌السادات مصطفوی


14. شبکه‌های همکاری علمی در مجلات مدیریت راهبردی ایران

دوره 13، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 83-109

10.30497/smt.2019.2551

بهمن حاجی‌پور؛ امیر حسین طیبی ابوالحسنی؛ شاهین روحانی راد


15. مدل سرمایه گذاری مخاطره آمیز شرکتی در شرکت های فناوری اطلاعات

دوره 13، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 255-293

10.30497/smt.2019.2558

حسین غضنفری؛ سید حمید خداداد حسینی؛ اسدالله کردناییج؛ عادل آذر


16. رتبه‌بندی مؤلفه‌های مؤثر بر تصمیم‌گیری خرید مخاطبان سینمای ایران

دوره 13، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 321-346

10.30497/smt.2019.2561

مصباح‌الهدی باقری کنی؛ حسین گودرزی


17. شناسایی چالش های انکوباتورهای هنری در حمایت از کسب و کارهای هنری (مورد مطالعه: انکوباتور دانشگاه هنر اصفهان)

دوره 12، شماره 2، مهر 1397، صفحه 292-314

10.30497/smt.2018.2593

سیدسعید میرواحدی؛ محمد تقی طغرایی؛ نعیمه نوری


18. بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی با رویکرد ارزش‌های اسلامی بر وفاداری و خرید مجدد مشتریان بانک ملت

دوره 12، شماره 2، مهر 1397، صفحه 309-324

10.30497/smt.2018.2594

عظیم حمزئیان؛ مهری شهریاری


19. شناسایی و اولویت‌بندی زیرآمیخته‌های بازاریابی با رویکرد بازاریابی اسلامی در ورود به بازارهای بین‌المللی (مطالعه موردی :کارخانجات گچ استان سمنان)

دوره 12، شماره 2، مهر 1397، صفحه 334-351

10.30497/smt.2018.2595

هادی قزوینی؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه


20. نقش تعدیل‌گری پویایی بازار بررابطه قابلیت‌های بازاریابی و عملکرد بازار

دوره 12، شماره 2، مهر 1397، صفحه 354-378

10.30497/smt.2018.2596

مریم نکوئی زاده؛ عماد گل محمدی


21. بررسی نقش استراتژی نوآوری بر عملکرد نوآورانه سازمان‌ها (مورد مطالعه : شرکتهای دانش بنیان حوزه زیست فناوری)

دوره 12، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 185-204

10.30497/smt.2018.2172

مهدی الیاسی؛ عاطیه صفردوست؛ مریم محمد روضه سرا


22. بررسی استفاده از جاذبه «ترس و نگرانی در انسان نسبت به تامین آینده خود» در تبلیغات تجاری از منظر اسلامی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 109-140

10.30497/smt.2017.2067

سعید مسعودی‌پور