1. الگوی تأمین منابع نهاد مدرسه در جمهوری اسلامی ایران بر مبنای مشارکت مردمی

دوره 15، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 103-142

10.30497/smt.2020.75573

علیرضا چیت‌سازیان؛ منیر تجلی؛ احمد سعیدی


2. شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر چسبندگی روابط درون شبکه‌های کسب‌وکار

دوره 14، شماره 2، مهر 1399، صفحه 615-642

10.30497/smt.2021.240950.3241

علی پریشانی؛ بهمن حاجی‌پور؛ غلامحسین خورشیدی؛ سید محمود حسینی


3. طراحی و تبیین مدل راهبرد باز (مورد مطالعه: صنعت بانکداری ایران)

دوره 14، شماره 2، مهر 1399، صفحه 743-778

10.30497/smt.2021.239143.3083

محمد طالاری؛ مرضیه آذربایجانی


4. بررسی تأثیر پشیمانی استراتژیک بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی تجربه مدیران

دوره 14، شماره 2، مهر 1399، صفحه 779-810

10.30497/smt.2021.240791.3229

خیراله کاظمیه؛ آمنه مالمیر


5. ظرفیت استراتژی؛ چارچوبی برای سنجش موفقیت استراتژی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 101-124

10.30497/smt.2020.2755

هلیا بارزانی؛ اسدالله کردناییج؛ سید حمید خداداد حسینی؛ حسن دانایی‌فرد


6. شبکه‌های همکاری علمی در مجلات مدیریت راهبردی ایران

دوره 13، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 83-109

10.30497/smt.2019.2551

بهمن حاجی‌پور؛ امیر حسین طیبی ابوالحسنی؛ شاهین روحانی راد


7. مدل سرمایه گذاری مخاطره آمیز شرکتی در شرکت های فناوری اطلاعات

دوره 13، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 255-293

10.30497/smt.2019.2558

حسین غضنفری؛ سید حمید خداداد حسینی؛ اسدالله کردناییج؛ عادل آذر


8. بررسی نقش استراتژی نوآوری بر عملکرد نوآورانه سازمان‌ها (مورد مطالعه : شرکتهای دانش بنیان حوزه زیست فناوری)

دوره 12، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 185-204

10.30497/smt.2018.2172

مهدی الیاسی؛ عاطیه صفردوست؛ مریم محمد روضه سرا