1. طراحی الگوی ارزیابی عمق ساخت داخل در صنعت خودرو ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1399

مهدی اجتهادی؛ روح‌الله رازینی؛ مرتضی سلطانی


2. ارائه‌ی مدلی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در سازمان‌ها با بکارگیری نظریه‌ی شکست‌ناپذیری

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 123-152

10.30497/smt.2018.2170

سید حسین فخرپور؛ زهرا خوش سپهر؛ محمد حسن ملکی