1. گونه‌شناسی کارمندان سمّی در سازمان‌های دولتی

دوره 14، شماره 2، مهر 1399، صفحه 493-552

10.30497/smt.2021.240437.3197

میثم پورصفر؛ محمد افکانه


2. واکاوی مبانی فقهی عقد بودن استخدام در سازمان‌های دولتی

دوره 9، شماره 2، مهر 1394، صفحه 113-134

10.30497/smt.2015.1864

کریم عبداللهی‌نژاد؛ قاسم عبیداوی؛ حسین ناصری مقدم


3. طراحی پرسش‌نامه سنجش نگرش شغلی و سازمانی کارکنان دولت؛ مطالعه موردی: ۸۰ سازمان دولتی در مرکز استان زنجان

دوره 5، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 169-200

10.30497/smt.2011.154

حسین عظیمی؛ غلامرضا گودرزی؛ محمداسماعیل انصاری؛ رضا پیرایش؛ سهراب عبدی زرین


4. بررسی عوامل مدیریتی و سازمانی مؤثر بر فساد اداری-‌مالی در سازمان‌های دولتی مراکز استان‌های اصفهان و زنجان

دوره 4، شماره 2، مهر 1389، صفحه 129-147

10.30497/smt.2010.147

حسین عظیمی؛ علی عطافر؛ علی شائمی برزکی


5. اجراء و ارزیابی سیاست‌ها در سازمان‌های دولتی با بهره‌گیری از الگوی مدیریت متوازن سیاست‌ها(BSC) مطالعه موردی: دفتر تبلیغات اسلامی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 5-34

10.30497/smt.2009.122

سیدمهدی الوانی؛ سیدمحمدحسین هاشمیان؛ محمدرضا بهمنی