1. شناسایی و اولویت‌بندی موانع تحقق مرجعیت علمی در عرصه علوم انسانی (مورد مطالعه دانشگاه امام صادق علیه‌السلام)

دوره 15، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 29-72

10.30497/smt.2021.239314.3117

محمد واثقی بادی؛ مرتضی جوانعلی آذر؛ علی اصغر خندان


2. بررسی تأثیر ارزیابی عملکرد کارکنان بر بهبود عملکرد در دانشگاه مورد مطالعه: دانشگاه امام صادق‌(ع)

دوره 2، شماره 2، مهر 1387، صفحه 95-122

10.30497/smt.2008.118

سیدعلی علوی؛ مهدی مشفق


3. ارزیابی قابلیت‌های محوری منابع انسانی دانشگاه امام صادق(ع) براساس تئوری منبع‌محور (مدل VRIO)

دوره 2، شماره 2، مهر 1387، صفحه 123-153

10.30497/smt.2008.119

بهمن حاجی‌پور؛ مصطفی مؤمنی


4. طراحی و تدوین الگوی برنامه‌ریزی استراتژیک در دانشگاه‌‌‌های مأموریت‌محور مورد مطالعه: حوزه آموزش دانشگاه امام صادق(ع)

دوره 2، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 125-189

10.30497/smt.2008.112

مصباح‌الهدی باقری کنی؛ جواد دل‌پسند


5. برنامه‌ریزی استراتژیک پژوهشی در دانشگاه‌‌ها و مؤسسات آموزش عالی مورد مطالعه: دانشگاه امام صادق(ع)

دوره 2، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 183-224

10.30497/smt.2008.113

بهمن حاجی‌پور؛ مرتضی سلطانی