کلیدواژه‌ها = ارزیابی عملکرد
طراحی الگوی ارزیابی عملکرد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران

دوره 15، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 73-102

10.30497/smt.2021.2833

سیدمحمدرضا سیدی؛ حسن دانایی‌فرد؛ اسدالله گنجعلی؛ احمدعلی خائف الهی


اولویت بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدیران عالی سازمان های فرهنگی

دوره 13، شماره 2، مهر 1398، صفحه 303-326

10.30497/smt.2019.2742

مهدی علی‌آبادی؛ محمدحسین باقری‌فرد؛ غلامرضا گودرزی


بررسی تأثیر ارزیابی عملکرد کارکنان بر بهبود عملکرد در دانشگاه مورد مطالعه: دانشگاه امام صادق‌(ع)

دوره 2، شماره 2، مهر 1387، صفحه 95-122

10.30497/smt.2008.118

سیدعلی علوی؛ مهدی مشفق


ارزیابی عملکرد زنجیره تامین هولدینگ دارویی در ایران مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 75-102

10.30497/smt.2008.110

حجت فرجی خورشیدی؛ سید مصطفی حدادی