1. طراحی مدل تعیین دستورکار خط‌مشی‌های انتخاباتی با رویکرد بازاریابی سیاسی

دوره 15، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 211-246

10.30497/smt.2021.240147.3167

بهنام بهنام پور؛ مهربان هادی پیکانی؛ محمدرضا یزدانی زازرانی


2. طراحی و تبیین مدل راهبرد باز (مورد مطالعه: صنعت بانکداری ایران)

دوره 14، شماره 2، مهر 1399، صفحه 743-778

10.30497/smt.2021.239143.3083

محمد طالاری؛ مرضیه آذربایجانی


3. تبیین مدل فرآیند راهبردسازی در محیط پیچیده؛ مطالعه شرکت‌های موفق ایرانی

دوره 9، شماره 2، مهر 1394، صفحه 87-112

10.30497/smt.2015.1862

سیدجعفر زنوزی


4. فهم خاتمه خط‌مشی‌های عمومی در ایران؛ پژوهشی بر مبنای نظریه‌پردازی داده‌بنیاد

دوره 9، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 85-120

10.30497/smt.2015.1740

حسن دانایی‌فرد؛ محمد مهدی حیدری؛ عادل آذر؛ رحمت‌الله قلی‌پور


5. تبیین الگوی بومی تدوین خط‌مشی‌های زیست‌محیطی کشور با استفاده از نظریه داده‌‌بنیاد

دوره 8، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 41-66

10.30497/smt.2015.1709

حسین اصلی‌پور؛ شمس‌السادات زاهدی؛ فتاح شریف‌زاده؛ وجه‌الله قربانی‌زاده


6. شناخت قابلیت‌‌های سازمانی جایگاه‌سازی برند شرکت در صنعت مواد غذایی با استفاده از نظریه داده‌بنیاد

دوره 6، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 35-72

10.30497/smt.2012.1023

کامران امیدی‌کیا؛ اصغر مشبکی؛ سید حمید خداداد حسینی؛ شهریار عزیزی


7. استراتژی‌های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه‌پردازی ‌داده‌بنیاد

دوره 1، شماره 2، مهر 1386، صفحه 69-97

10.30497/smt.2007.104

حسن دانایی‌فرد؛ سید مجتبی امامی