1. طراحی الگوی همسوسازی استراتژی مدیریت منابع انسانی و استراتژی کسب‌وکار

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 189-212

10.30497/smt.2012.97

غلامعلی طبرسا؛ عباسعلی حاجی‌کریمی؛ اسدالله گنجعلی