کلیدواژه‌ها = اسلام
مدل یابی معادلات ساختاری تاثیر مولفه های مورد تاکید در قرآن کریم بر شکل گیری سازمان سرآمد

دوره 11، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 41-72

10.30497/smt.2017.2065

احمد عربشاهی کریزی


بررسی استفاده از جاذبه «ترس و نگرانی در انسان نسبت به تامین آینده خود» در تبلیغات تجاری از منظر اسلامی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 109-140

10.30497/smt.2017.2067

سعید مسعودی‌پور


پی‌جویی ریشه‌های مسئولیت اجتماعی سازمان

دوره 9، شماره 2، مهر 1394، صفحه 31-56

10.30497/smt.2016.1860

مصباح‌الهدی باقری کنی؛ مهدی سپهری؛ مجید محمدزمانی


امکان‌سنجی فقهیِ مخاطب واقع شدنِ صغار در تبلیغات تجاری

دوره 7، شماره 2، مهر 1392، صفحه 123-156

10.30497/smt.2015.1704

غلامرضا مصباحی‌مقدم؛ سعید مسعودی‌پور


درآمدی بر مبانی بازاریابی در اسلام

دوره 5، شماره 2، مهر 1390، صفحه 221-273

10.30497/smt.2011.165

میراحمد امیرشاهی؛ ناصر نقویان؛ سیدعلی علوی؛ مرجان پرورش محسنی


بررسی عوامل مؤثر بر انگیزۀ توفیق‌طلبی از دیدگاه آموزه‌های دینی

دوره 3، شماره 2، مهر 1388، صفحه 75-100

10.30497/smt.2009.131

سیدعلی علوی؛ سیدمحمّدکاظم اعتصامی