1. گونه‌شناسی کارمندان سمی در سازمان‌های دولتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1400

10.30497/smt.2021.240437.3197

محمد افکانه؛ میثم پورصفر


2. ماهیت‌شناسی بازاریابی رابطه‌ای سیاسی: مرور نظام‌مند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.30497/smt.2021.240679.3213

سروش سیاری؛ مسعود کیماسی؛ ابراهیم متقی