کلیدواژه‌ها = بازاریابی سیاسی
بازاریابی سیاسی: روایت تصویر ارائه شده از نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌الملل مورد مطالعه: سال‌های 1388-1384

دوره 15، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 143-174

10.30497/smt.2021.241385.3269

مصباح‌الهدی باقری کنی؛ حسن وکیل زاده؛ امیرحسین عرب پور


ماهیت‌شناسی بازاریابی رابطه‌ای سیاسی: مرور نظام‌مند

دوره 15، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 175-210

10.30497/smt.2021.240679.3213

سروش سیاری؛ مسعود کیماسی؛ ابراهیم متقی


طراحی مدل تعیین دستورکار خط‌مشی‌های انتخاباتی با رویکرد بازاریابی سیاسی

دوره 15، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 211-246

10.30497/smt.2021.240147.3167

بهنام بهنام پور؛ مهربان هادی پیکانی؛ محمدرضا یزدانی زازرانی