کلیدواژه‌ها = استراتژی
ارائه مدل برندسازی ملی ایران مبتنی بر محرک های راهبردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1398

امین اردلان؛ حسین وظیفه دوست؛ هاشم نیکومرام


ظرفیت استراتژی؛ چارچوبی برای سنجش موفقیت استراتژی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 101-124

10.30497/smt.2020.2755

هلیا بارزانی؛ اسدالله کردناییج؛ سید حمید خداداد حسینی؛ حسن دانایی‌فرد


شناسایی و تبیین عناصر تفکر استراتژیک

دوره 13، شماره 2، مهر 1398، صفحه 171-204

10.30497/smt.2019.2738

علی بیاضی طهرابند؛ اسدالله کردناییج؛ سید حمید خداداد حسینی؛ حسن دانایی‌فرد


ارزیابی و رتبه بندی استراتژی های تأثیر گذار در شهر هوشمند برای موفقیت شرکت های همکار شهرداری تهران با روش نظریه داده بنیاد

دوره 13، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 189-214

10.30497/smt.2019.2556

امیر هوشنگ تاجفر؛ علی شایان؛ مرضیه پورمقدسی


چشم‌انداز انطباق استراتژیک در یک مؤسسه آموزشی- پژوهشی دولتی ایران؛ مطالعه موردی، دانشگاه تهران

دوره 10، شماره 2، مهر 1395، صفحه 189-228

10.30497/smt.2016.1953

حسنعلی نعمتی شمس آباد؛ فاطمه سلیمانی روزبهانی


ارزیابی تصمیمات استراتژیک فرهنگی بر اساس ارزشهای اسلامی؛ مورد مطالعه: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی

دوره 2، شماره 2، مهر 1387، صفحه 155-190

10.30497/smt.2008.120

سیدمهدی سیدخاموشی؛ ابوالفضل نظری


برنامه‌ریزی استراتژیک پژوهشی در دانشگاه‌‌ها و مؤسسات آموزش عالی مورد مطالعه: دانشگاه امام صادق(ع)

دوره 2، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 183-224

10.30497/smt.2008.113

بهمن حاجی‌پور؛ مرتضی سلطانی