کلیدواژه‌ها = ایران
ارائه مدل برندسازی ملی ایران مبتنی بر محرک های راهبردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1398

امین اردلان؛ حسین وظیفه دوست؛ هاشم نیکومرام


ارائه مدلی برای رهبری بازگشت به مسیر اصلی نظام آموزش عالی ایران

دوره 9، شماره 2، مهر 1394، صفحه 157-184

10.30497/smt.2015.1866

هادی رمضانیان فهندری؛ حمیدرضا آراسته؛ محمدرضا بهرنگی؛ رحیم نوه ابراهیم


تجزیه‌وتحلیل مقایسه‌ای وضعیت علمی ایران و مالزی به منظور شکل‌گیری همکاری علمی دوجانبه در حوزه مدیریت اسلامی؛ در جست‌وجوی همگرایی اسلامی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 59-84

10.30497/smt.2015.1739

مصباح‌الهدی باقری کنی؛ محمدامین پهلوان‌شریف


رویکردی مرحله‌ای برای استفاده از عقود مشارکتی در تأمین مالی خرد اسلامی

دوره 6، شماره 2، مهر 1391، صفحه 33-62

10.30497/smt.2013.1321

حسین میسمی؛ علی حسن‌زاده؛ مصطفی شهیدی‌نسب


درآمدی بر مفهوم و روش سیاست‌گذاری فرهنگی درس‌هایی برای سیاست‌گذاران

دوره 2، شماره 2، مهر 1387، صفحه 5-35

10.30497/smt.2008.115

محمدهادی همایون؛ نادر جعفری هفتخوانی