1. طراحی و تبیین مدل مدیریت بازدارندگی رفتارهای کاری نابهنجار

دوره 14، شماره 2، مهر 1399، صفحه 459-492

10.30497/smt.2021.240134.3166

اکبر برزگری سلطان‌احمدی؛ طیبه امیرخانی؛ اکرم هادیزاده؛ غلامعلی طبرسا


2. بررسی تاثیرگذاری اقدامات منابع انسانی بر رفتار شهروندی سازمانی با لحاظ نمودن نقش تعهد سازمانی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 103-123

10.30497/smt.2008.111

عباسعلی حاجی‌کریمی؛ غلامعلی طبرسا؛ فرج الله رحیمی


3. طراحی الگوی همسوسازی استراتژی مدیریت منابع انسانی و استراتژی کسب‌وکار

دوره 1، شماره 2، مهر 1386، صفحه 189-212

10.30497/smt.2012.97

غلامعلی طبرسا؛ عباسعلی حاجی‌کریمی؛ اسدالله گنجعلی