نویسنده = اسدالله گنجعلی
طراحی الگوی ارزیابی عملکرد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران

دوره 15، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 73-102

10.30497/smt.2021.2833

سیدمحمدرضا سیدی؛ حسن دانایی‌فرد؛ اسدالله گنجعلی؛ احمدعلی خائف الهی


تبیین مبانی انسان شناختی مدیریت منابع انسانی اسلامی با تأکید بر نظرات علامه طباطبایی(ره)

دوره 11، شماره 2، مهر 1396، صفحه 49-82

10.30497/smt.2017.2154

احسان رحیمی؛ اسدالله گنجعلی


بررسی انتقادی مبانی انسان‌شناسی ‌پارادایم‌های مدیریت منابع انسانی بر اساس نظریۀ انسان‌شناسی پارادایم رشد

دوره 9، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 147-174

10.30497/smt.2015.1742

اسدالله گنجعلی؛ کریم ابراهیمی؛ حسین سرآبادانی تفرشی


مدل لاکاتوش-کوهن، به مثابه مدلی روش‌شناختی جهت نظریه‌پردازی در مدیریت اسلامی

دوره 5، شماره 2، مهر 1390، صفحه 199-220

10.30497/smt.2011.164

اسدالله گنجعلی؛ احمد پارسازاده


رویکرد چندسطحی و کاربرد آن در نظریه‌پردازی سازمان

دوره 3، شماره 2، مهر 1388، صفحه 5-40

10.30497/smt.2009.129

علی رضاییان؛ اسدالله گنجعلی


طراحی الگوی همسوسازی استراتژی مدیریت منابع انسانی و استراتژی کسب‌وکار

دوره 1، شماره 2، مهر 1386، صفحه 189-212

10.30497/smt.2012.97

غلامعلی طبرسا؛ عباسعلی حاجی‌کریمی؛ اسدالله گنجعلی


نظریه تصویر و کاربرد آن در تصمیم‌‌گیری فردی و سازمانی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 7-33

10.30497/smt.2014.96

علی رضاییان؛ اسدالله گنجعلی؛ محمدرضا کریمی