1. طراحی الگوی ارزیابی عملکرد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1399

سیدمحمدرضا سیدی؛ حسن دانایی‌فرد؛ اسدالله گنجعلی؛ احمدعلی خائف الهی


2. تبیین مبانی انسان شناختی مدیریت منابع انسانی اسلامی با تأکید بر نظرات علامه طباطبایی(ره)

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 49-82

10.30497/smt.2017.2154

احسان رحیمی؛ اسدالله گنجعلی


3. بررسی انتقادی مبانی انسان‌شناسی ‌پارادایم‌های مدیریت منابع انسانی بر اساس نظریۀ انسان‌شناسی پارادایم رشد

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 147-174

10.30497/smt.2015.1742

اسدالله گنجعلی؛ کریم ابراهیمی؛ حسین سرآبادانی تفرشی


4. مدل لاکاتوش-کوهن، به مثابه مدلی روش‌شناختی جهت نظریه‌پردازی در مدیریت اسلامی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 199-220

10.30497/smt.2011.164

اسدالله گنجعلی؛ احمد پارسازاده


5. رویکرد چندسطحی و کاربرد آن در نظریه‌پردازی سازمان

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 5-40

10.30497/smt.2009.129

علی رضاییان؛ اسدالله گنجعلی


6. طراحی الگوی همسوسازی استراتژی مدیریت منابع انسانی و استراتژی کسب‌وکار

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 189-212

10.30497/smt.2012.97

غلامعلی طبرسا؛ عباسعلی حاجی‌کریمی؛ اسدالله گنجعلی


7. نظریه تصویر و کاربرد آن در تصمیم‌‌گیری فردی و سازمانی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 7-33

10.30497/smt.2014.96

علی رضاییان؛ اسدالله گنجعلی؛ محمدرضا کریمی