نویسنده = ������������������� ������������
طراحی سنجة اندازه‌گیری بی‌تفاوتی سازمانی: پژوهش ترکیبی

دوره 4، شماره 2، مهر 1389، صفحه 79-99

10.30497/smt.2010.145

حسن دانایی‌فرد؛ علیرضا حسن‌زاده؛ نورا سالاریه