نویسنده = حسن دانایی‌فرد
گونه شناسی نظریه های تعریف مسئله در تحلیل خط مشی عمومی: ارائه منشور طیف نوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1399

محمد صادق تراب زاده جهرمی؛ حسن دانایی‌فرد؛ سید مجتبی امامی


طراحی الگوی ارزیابی عملکرد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران

دوره 15، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 73-102

10.30497/smt.2021.2833

سیدمحمدرضا سیدی؛ حسن دانایی‌فرد؛ اسدالله گنجعلی؛ احمدعلی خائف الهی


ظرفیت استراتژی؛ چارچوبی برای سنجش موفقیت استراتژی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 101-124

10.30497/smt.2020.2755

هلیا بارزانی؛ اسدالله کردناییج؛ سید حمید خداداد حسینی؛ حسن دانایی‌فرد


شناسایی و تبیین عناصر تفکر استراتژیک

دوره 13، شماره 2، مهر 1398، صفحه 171-204

10.30497/smt.2019.2738

علی بیاضی طهرابند؛ اسدالله کردناییج؛ سید حمید خداداد حسینی؛ حسن دانایی‌فرد


کنکاشی در خاستگاه دانش مدیریت بر اساس نظریۀ اعتباریات علامه‌طباطبایی(ره)

دوره 13، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 19-51

10.30497/smt.2019.2549

سیدابوالحسن حسینی؛ حسن دانایی‌فرد؛ حمید پارسانیا؛ عبدالله توکلی


تبیین اولویت‌های تشویقی کارکنان: آیا تفاوتی بین بخش خصوصی و دولتی وجود دارد

دوره 12، شماره 2، مهر 1397، صفحه 216-234

10.30497/smt.2018.2590

رقیه ابدالی؛ احمدعلی خائف الهی؛ حسن دانایی‌فرد؛ پرویز احمدی


تحلیلی بر انسجام نظریه عدالت در خط مشی های آموزشی جمهوری اسلامی ایران رویکرد ارزیابی نظریه برنامه

دوره 11، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 73-108

10.30497/smt.2017.2066

حسن دانایی‌فرد؛ محمد صادق تراب زاده جهرمی


واکاوی علل ناکامی یکپارچه‌سازی خط‌مشی‌های فرهنگی در ایران؛ مطالعه مبتنی بر روش نظریه‌پردازی داده‌بنیاد

دوره 10، شماره 2، مهر 1395، صفحه 81-126

10.30497/smt.2016.1950

محمدرضا عطاردی؛ رحمت اله قلی پور؛ حسن دانایی‌فرد؛ علی‌نقی امیری


تبیین بایسته‌های ایجاد تحول در مجامع علمی؛ بررسی موردی سیرة علامه طباطبایی(ره) در ایجاد تحول در حوزه علمیه قم

دوره 10، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 5-58

10.30497/smt.2016.1867

حسن دانایی‌فرد؛ حسین سوزنچی؛ مرتضی جوانعلی آذر


واکاوی و تحلیل تبعات سیاست‌زدگی بوروکراسی در نظام‌‌های سیاسی

دوره 9، شماره 2، مهر 1394، صفحه 57-86

10.30497/smt.2015.1863

حسن دانایی‌فرد؛ محمدرضا صادقی؛ معصومه مصطفی‌زاده


فهم خاتمه خط‌مشی‌های عمومی در ایران؛ پژوهشی بر مبنای نظریه‌پردازی داده‌بنیاد

دوره 9، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 85-120

10.30497/smt.2015.1740

حسن دانایی‌فرد؛ محمد مهدی حیدری؛ عادل آذر؛ رحمت‌الله قلی‌پور


به سوی فهم نظریه جهیزیه سیاسی در مدیریت بخش دولتی: شالوده‌های نظری، روایت مفهومی و پیامدهای سازمانی و ملی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 5-31

10.30497/smt.2015.1707

حسن دانایی‌فرد


فهم جوهره تجربه بازنشستگی کارکنان در بخش دولتی؛ پژوهشی پدیدارشناسانه

دوره 6، شماره 2، مهر 1391، صفحه 153-176

10.30497/smt.2013.1325

حسن دانایی‌فرد؛ احمدعلی خائف الهی؛ لیلا سادات خداشناس


تبیین اجرای جهاد اقتصادی با محوریت یکپارچگی سیاست‌های ملی:طراحی مدل مفهومی و چالش‌های فرارو

دوره 5، شماره 2، مهر 1390، صفحه 5-24

10.30497/smt.2011.159

حسن دانایی‌فرد


نقدی بر رویکرد رهبری در غرب بر اساس مبانی فکری علامه طباطبایی (ره)

دوره 5، شماره 2، مهر 1390، صفحه 123-149

10.30497/smt.2011.162

نونا مؤمنی؛ احمدعلی خائف الهی؛ رضا اکبریان؛ حسن دانایی‌فرد


فهم جوهره خط‌مشی‌های عمومی: واکاوی نظری ماهیت تقلیدپذیری خط‌مشی‌گذاران ملی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 5-44

10.30497/smt.2011.150

علی‌نقی امیری؛ حسن دانایی‌فرد؛ حسن زارعی متین؛ سید مجتبی امامی


طراحی سنجة اندازه‌گیری بی‌تفاوتی سازمانی: پژوهش ترکیبی

دوره 4، شماره 2، مهر 1389، صفحه 79-99

10.30497/smt.2010.145

حسن دانایی‌فرد؛ علیرضا حسن‌زاده؛ نورا سالاریه


کاوش فرایند رفتارهای منافقانه در ارتباطات بین‌فردی در سازمان با استفاده از نظریة داده‌بنیاد

دوره 4، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 81-130

10.30497/smt.2010.138

مصطفی هادوی‌نژاد؛ حسن دانایی‌فرد؛ عادل آذر؛ احمدعلی خائف الهی


استراتژی‌های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه‌پردازی ‌داده‌بنیاد

دوره 1، شماره 2، مهر 1386، صفحه 69-97

10.30497/smt.2007.104

حسن دانایی‌فرد؛ سید مجتبی امامی