1. شناخت قابلیت‌‌های سازمانی جایگاه‌سازی برند شرکت در صنعت مواد غذایی با استفاده از نظریه داده‌بنیاد

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 35-72

کامران امیدی‌کیا؛ اصغر مشبکی؛ سیدحمید خداداد حسینی؛ شهریار عزیزی


2. طراحی مدل مفهومی مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتریان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 5-28

مصباح‌الهدی باقری؛ کامران امیدی‌کیا