نویسنده = مصباح‌الهدی باقری کنی
بازاریابی سیاسی: روایت تصویر ارائه شده از نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌الملل مورد مطالعه: سال‌های 1388-1384

دوره 15، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 143-174

10.30497/smt.2021.241385.3269

مصباح‌الهدی باقری کنی؛ حسن وکیل زاده؛ امیرحسین عرب پور


رتبه‌بندی مؤلفه‌های مؤثر بر تصمیم‌گیری خرید مخاطبان سینمای ایران

دوره 13، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 321-346

10.30497/smt.2019.2561

مصباح‌الهدی باقری کنی؛ حسین گودرزی


مدیریت تبلیغ و دعوتِ رسول اعظم(ص) در برخورد با اهل کتاب با تأکید بر قرآن کریم؛ مقایسه‌ای با مفهوم بازاریابی اجتماعی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 59-84

10.30497/smt.2016.1868

مصباح‌الهدی باقری کنی؛ سیدمحمدحسین حسینی


پی‌جویی ریشه‌های مسئولیت اجتماعی سازمان

دوره 9، شماره 2، مهر 1394، صفحه 31-56

10.30497/smt.2016.1860

مصباح‌الهدی باقری کنی؛ مهدی سپهری؛ مجید محمدزمانی


تجزیه‌وتحلیل مقایسه‌ای وضعیت علمی ایران و مالزی به منظور شکل‌گیری همکاری علمی دوجانبه در حوزه مدیریت اسلامی؛ در جست‌وجوی همگرایی اسلامی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 59-84

10.30497/smt.2015.1739

مصباح‌الهدی باقری کنی؛ محمدامین پهلوان‌شریف


الگوی عملی مدیریتِ خویشتن؛ مبتنی بر کتاب چهل حدیث حضرت امام خمینی(ره)

دوره 8، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 5-39

10.30497/smt.2015.1708

علی رضاییان؛ مصباح‌الهدی باقری کنی؛ میثم آقداغی


تبیین الگوی رهبری قوم بنی‌اسرائیل به دست حضرت موسی (ع)؛ پژوهشی قرآنی

دوره 7، شماره 2، مهر 1392، صفحه 157-188

10.30497/smt.2015.1705

مصباح‌الهدی باقری کنی؛ محمدرضا کاظمی نجف‌آبادی


طراحی الگوی رهبری معنوی بر اساس ارزش‌های اسلامی: پژوهشی مبتنی بر راهبرد داده‌بنیاد با تأکید بر ویژگی‌های فرمانده شهید سرلشکر پاسدار احمد کاظمی

دوره 5، شماره 2، مهر 1390، صفحه 57-122

10.30497/smt.2011.161

مصباح‌الهدی باقری کنی؛ حسن سعدآبادی


طراحی مدل مؤلفه‌های مؤثر بر تصویر سازمانی دانشگاه امام صادق (ع)

دوره 4، شماره 2، مهر 1389، صفحه 43-77

10.30497/smt.2010.144

مصباح‌الهدی باقری کنی؛ اکبر عرفانی‌فر


طراحی مدل مفهومی نظام علمی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اندیشۀ مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)

دوره 4، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 5-40

10.30497/smt.2010.136

هادی خان‌محمدی؛ مصباح‌الهدی باقری کنی


طراحی و تدوین الگوی برنامه‌ریزی استراتژیک در دانشگاه‌‌‌های مأموریت‌محور مورد مطالعه: حوزه آموزش دانشگاه امام صادق(ع)

دوره 2، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 125-189

10.30497/smt.2008.112

مصباح‌الهدی باقری کنی؛ جواد دل‌پسند


طراحی مدل مفهومی مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتریان

دوره 1، شماره 2، مهر 1386، صفحه 5-28

10.30497/smt.2007.92

مصباح‌الهدی باقری کنی؛ کامران امیدی‌کیا