1. مدیریت اسلامی در دانشگاه اسلامی مرجع؛ درآمدی بر رهبری سازمانی حضرت آیت‌الله مهدوی ‌کنی رحمه‌الله‌علیه

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-48

نادر جعفری هفتخوانی


2. جهانگردی و وجهة ملی؛ طراحی مدلی مفهومی برای بهسازی وجهة ملی از طریق جهانگردی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 5-42

نادر جعفری هفتخوانی؛ محمدهادی همایون


3. درآمدی بر مفهوم و روش سیاست‌گذاری فرهنگی درس‌هایی برای سیاست‌گذاران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 5-35

محمدهادی همایون؛ نادر جعفری هفتخوانی


4. درآمدی بر کاربرد نشانه‌شناسی در تحلیل پیام‌های تبلیغاتی؛ مطالعۀ موردی: آگهی‌های مطبوعاتی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 151-188

حسن بشیر؛ نادر جعفری هفتخوانی


5. تصمیم‌‌گیری در سیاست خارجی و نقش دیپلماسی عمومی در فرآیند تصمیم‌سازی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 111-140

کیومرث اشتریان؛ نادر جعفری هفتخوانی