نویسنده = �������������� ��������
واکاوی مؤلفه‌های رفتاری مدیران در تقویت رفتارهای فرانقش مددکاران کمیته امداد امام خمینی(ره)

دوره 11، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 171-200

10.30497/smt.2017.2069

سمیرا پور؛ سعید مرتضوی؛ محمد لگزیان؛ غلامرضا ملک زاده


کشف عوامل مؤثر بر رفتارخادمانه کارگزاران سازمان حج و زیارت

دوره 8، شماره 2، مهر 1393، صفحه 133-160

10.30497/smt.2015.1718

علیرضا امینی؛ سعید مرتضوی؛ فریبرز رحیم‌نیا؛ شمس‌الدین ناظمی


کشف و بازنمایی الگوی بومی رفتار سیاسی مدیران؛ رویکرد داده‌بنیاد

دوره 8، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 99-133

10.30497/smt.2015.1711

سعید مرتضوی؛ شمس‌الدین ناظمی؛ محمد لگزیان؛ حسن جعفریانی


شناخت محتوای قرارداد روان‌شناختی در اعضای هیئت علمی (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد)

دوره 7، شماره 2، مهر 1392، صفحه 99-122

10.30497/smt.2013.1703

سعید مرتضوی؛ فریبرز رحیم‌نیا؛ علی رضاییان؛ علیرضا چیت‌سازیان


بررسی عوامل مؤثر بر پدیدۀ «طفره‌روی اجتماعی» در فعالیت‌های گروهی مورد مطالعه: گروه‌های مطالعاتی دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع)

دوره 4، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 161-180

10.30497/smt.2010.140

علیرضا چیت‌سازیان؛ سعید مرتضوی