نویسنده = ������������������ ������ ��������
شاخص‌های اولویت‌بندی عادلانه مسائل عمومی

دوره 13، شماره 2، مهر 1398، صفحه 139-169

10.30497/smt.2019.2737

علی‌اصغر پورعزت؛ هاشم سوداگر؛ علی اصغر سعدآبادی؛ مینا سادات هاشمی کاسوایی